המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


שמאי רכב - חובת תום לב
בית המשפט קבע כי שמאי חוץ מחויב לאובייקטיביות בהתאם להוראות המפקח על הביטוח. כאשר הוא מתמנה למתן שומה לרכב, הוא חב חובת נאמנות ותם לב הן כלפי חברת הביטוח והן כלפי המבוטח.
בית המשפט קבע עוד, כי במקרה זה מדובר בהפרה ברורה וחמורה, של הוראות המפקח על הביטוח, אשר אוסרות על כל השפעה מצד חברת הביטוח על שמאי החוץ, וכי התנהלות השמאי בפרשה היא פגומה מהיסוד והוא הדין לגבי חברת הביטוח, אשר לפי עדותו של השמאי, השפיעה עליו והנחתה אותו כיצד לנהוג, במקום לספק לו מידע.