המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


חובה למסור לצרכנים מידע – בעת צירופם למבצע

בית המשפט קבע: כאשר חברות המספקות שירות מבקשות לצרף מנויים, זכותם של הלקוחות לקבל את מלוא המידע על ההתקשרות בין הצדדים, וחובתן של החברות למסור אותו. כן קבע בית המשפט כי בתום תקופת המבצע על חברות המספקות שירות להודיע ללקוחות על השינוי הצפוי בחיובים בגין השירות.