המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


האם ניתן להסתמך על דוח תיעוד שיחה עם חברת האינטרנט להוכחת ההתקשרות?

בית המשפט קבע כי החברה לא הוכיחה כי מתקיימים התנאים לכך שדו"ח השיחות  מהווה ראיה קבילה בבית המשפט להוכחת עצם ההתקשרות בין הצדדים. כן קבע ביהמ"ש כי גם אם הדו"ח היה מהווה ראייה קבילה, עדותה של הצרכנית שהתכחשה לעסקה היא עדיפה.