המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


חוזה לימודים

חוזה ללימודים במכללה פרטית לא כלל סעיף שצופה אפשרות שהתלמידה תרצה לבטל את השתתפותה בשל רמת הקורס. התובעת נרשמה לקורס לאחר שהובטח לה כי רמת הלימודים גבוהה וצוות המרצים הינו מן השורה הראשונה בעולם בתחום. לאחר  כמה שבועות התובעת ביקשה לבטל את ההרשמה והמכללה סירבה לבטל. בית המשפט קבע כי התנאי שלפיו הסכום ששולם מראש לא יוחזר, הוא תנאי מקפח ודינו להתבטל. ככלל, בהסכם בין הצדדים, בכל הנוגע למוסדות לימוד ונותני שירותים, אין זה ראוי שאדם שאינו מרוצה מן השירות שניתן לו,  שירות שאינו תואם את המצג שהוצג לו, יהיה כבול לנותן השירות בסכומי כסף לא מבוטלים ולתקופה שאיננה קצרה.