המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


פגסוס- היטל דלק

בית המשפט הטיל קנס של 150,000 ₪ על חברת פגסוס תיירות ונסיעות בע"מ בגין הטעיה וניצול מצוקת לקוחותיה. ביהמ"ש קבע כי החברה דרשה תשלום תוספת מחיר בשל התייקרות הדלק ברגע האחרון לפני הטיסה, למרות שחברות התעופה הודיעו לנאשמת על ייקור הדלק מבעוד מועד, ובכך אילצה את הצרכנים לבחור באחת משתי אפשרויות: לשלם את תוספת הנדרשת או לחילופין להודיע על ביטול העסקה שגרר חיוב בתשלום קנס גבוה. בית המשפט הורה על החזר היטל הדלק לצרכנים שרשימתם צורפה לכתב האישום, בתוספת 50$ פיצוי.