המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


יחידות נופש – זכות ביטול בלתי מוגבלת בזמן בעדר טופס גילוי

בית המשפט קבע כי בעסקה בעניין יחידת נופש, חוק הגנת הצרכן מחייב את המוכרים למסור לקונה טופס גילוי מסודר עד למועד חתימת החוזה. כן קבע בית המשפט כי כל עוד לא יעשה זאת המוכר לא תחול ספירה של 14 יום בהם ניתן לבטל את החוזה אף ללא צורך בעילת ביטול, ומשלא עמדה הנתבעת בדרישות החוק זכאים התובעים לבטל את ההסכם ודחה את טענת התיישנות התביעה.