המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא סלולאר וטלפוניה > הצרכן קיבל חשבון עם סכום אסטרונומי של 450 אלף ש"ח!

הצרכן קיבל חשבון עם סכום אסטרונומי של 450 אלף ש"ח!

איך אדם, מקבל חשבון טלפון סלולרי של 450 אלף שקל? לא ייאמן, אבל זה מה שקרה לש' מירושלים. כל תחנוניו ותחנוני אימו לחברת הסלולר, עלו בתוהו, ושם דרשו ממנו לשלם את הסכום המופרך הזה. הם אפילו הפעילו עליו את ההוצאה לפועל כשלא התקבל התשלום.

 

מיטל בשרי, אחראית תלונות בנושא תקשורת במועצה לצרכנות מסבירה מה קרה פה בעצם. "ראשית, במוקד התלונות של המועצה לצרכנות, אנחנו מקבלים תלונות בעניין דומה לחברות שונות, בסכומים שונים, שמגיעים ל-70 אלף ש"ח, 120 אלף ש"ח וכיוצ"ב. סכומי עתק לכל דבר, חריגה בחשבון בצורה מדהימה. זה מדהים שהתופעה ממשיכה, בלי שחברות הסלולר יפעילו את כל האמצעים הטכנולוגיים למגר אותה.

 

במקרה שאנחנו מדברים עליו, הצרכן השבית לטענתו את כרטיס  ה-SIM שלו, יכול להיות שהוא עשה את זה בדרך הנכונה, יכול להיות שהוא לא עשה את זה בדרך הנכונה, אבל הדבר הברור שאין עליו חולק, שהוא במשך שנים רבות לא עשה שימוש בכרטיס הזה. הוא לא יודע מה קרה לכרטיס ה-SIM, הוא לא זוכר אם כרטיס ה-SIM היה קיים. פתאום הוא מקבל חשבון על סכום של 450 אלף שקלים בערך. זה דבר שהוא לא ציפה לו, לא עלה בדעתו, זה לא הגיוני, וחייב היה להיות אמצעי שימנע את המצב הזה. כשהחברה רואה שנעשה שימוש חריג, פתאומי, עליה דרמטית בשיעורים שכאלה, זה בודאי היה צריך להדליק אלף נורות אדומות, בכל מי שאמון על טכנולוגיה רגילה ומקובלת.

 

הפניה של מחלקת הטלקומוניקציה של המועצה לצרכנות לחברה, הציגו בפניהם את העניין, הסבירו להם את מצבו של הצרכן, הציגו לחברה עד כמה ההתנהלות הזאת היא בלתי סבירה. לשמחתנו, החברה הבינה שמדובר כאן בטעות ובדבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. החברה וזיכתה את החשבון של הצרכן.
 
על פי הוראת הרשיון, החברה רשאית לעצור את השירות למי שנרשמה תקופה כזו של פעילות חריגה בסכומים שכאלה. העובדה שהרשיון מאפשר את העצירה של השירותים, מלמדת שיש לחברה אמצעים טכנולוגיים לעשות את הפעולה הזאת. אנחנו במועצה לצרכנות חושבים שזו צריכה להיות חובה של החברה. כל מי שמחזיק אמצעי תשלום של הצרכנים, כל מי שמספק לצרכנים שירות, יש לו אחריות מוגברת כלפי הלקוחות שלו. לא יתכן שחברה מאפשרת למאן דהוא, בדרך כלשהיא, להשתמש או לחייב את חשבון, בלי שתהיה התערבות מיידית מיד, ברגע שניתן לגלות, שנעשה פה איזה משהו חריג. זו התנהגות שבעיני, היא בלתי סבירה, היא לא מתקבלת על הדעת. וכנראה שהחברה בסופו של יום גם הבינה שזה כך.