המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > החזרת מוצרים, מתנות ומארזים - מה מותר ומה ניתן להחזיר?

החזרת מוצרים, מתנות ומארזים - מה ניתן להחזיר?

לקראת החגים הקרבים ובאים ריכזנו עבורכם תשובות לשאלות של צרכנים שרכשו מתנה בחנות וביקשו לדעת האם הרוכשים או מקבלי המתנות רשאים לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי לפי תקנות הגנת הצרכן - ביטול עסקה
 
 
 
 
 

 

מדיניות החזרת מוצרים בחנות
 

חוק הגנת הצרכן מחייב עוסקים להציג מדיניות החזרת מוצרים במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות.

במודעה יציין העוסק האם ניתן להחזיר את המוצרים הנמכרים בחנות, הגבלות להחזרת המוצרים, תנאי ההחזרה, אופן וסוג ההחזר.

במקרה שמוצגת בחנות מדיניות החזרת מוצרים

במקרה שהצרכן ביקש להחזיר מוצר, שלא עקב פגם, בהתאם למדיניות המפורסמת בחנות והעוסק לא פעל בהתאם לאותה מדיניות, הצרכן רשאי להחזיר את המוצר בתוך 7 ימים מיום שסורב ועל העוסק להשיב לו את מלוא התמורה באופן שבו שילם הצרכן.

כל זאת בתנאי שלא חלה הרעה במצב המוצר. פתיחת האריזה לא תחשב הרעה במצב המוצר.

במקרה שלא מוצגת בחנות מדיניות החזרת מוצרים

במקרה שהעוסק לא הציג מדיניות החזרת מוצרים – החוק קובע כי ניתן לבטל את העסקה תוך 7 ימים מיום הסירוב ועל העוסק להשיב לצרכן את מלוא התמורה באופן שבו שילם הצרכן.

כל זאת, בתנאי שלא חלה הרעה במצב המוצר. פתיחת האריזה לא תחשב הרעה במצב המוצר.

 חריגים

הוראות אלה לא יחולו על:

1. מוצרי מזון או טובין פסידים.

2. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

3. טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן.

4. טובין שבהתאם להוראות שניתנו לפי דין אין להחזירם.
 
 
לרשימת המוצרים המלאה בהם אין זכות ביטול  לחצו כאן >>
 

 
שאלות ותשובות

מהם התנאים לביטול עסקה בחנות לפי תקנות הגנת הצרכן?

האם מדיניות החזרת מוצרים של החנות עולה על תקנות הגנת הצרכן?

קיבלתי מתנה - מארז אביזרים לבית (כריות, אגרטל, מצעים וכו') שנבחרו על ידי נותן המתנה ונארזו לבקשתו. האם ניתן לקבל החזר כספי על אחד המוצרים במארז?

קבלתי מתנה מארז טיפוח (קרם ובושם) שנבחרו על ידי נותן המתנה ונארזו לבקשתו. האם ניתן לקבל החזר כספי על אחד המוצרים במארז?

האם ניתן להחזיר סט צלחות שנרכש בתפזורת ואינו ארוז?

הזמנתי בחנות תכשיטים שרשרת לפי מידות מיוחדות שתיוצר במיוחד עבורי ושילמתי 1,000 ₪. האם אוכל להתחרט ולבטל את העסקה?

קיבלתי שובר זיכוי, שהגיע ללא תאריך מועד אחרון מה ניתן לעשות?

קיבלתי מוצר חשמלי במתנה ללא שובר החלפה, האם בית העסק חייב לבטל עסקה?

ברכישת מוצר 1+1 חינם האם ניתן להחזיר מוצר אחד או את הנוסף גם?

רכשתי מוצר בשובר מתנה , האם ניתן להחזיר ולקבל החזר כספי?

החזרתי מוצר, ובית העסק גבה עבורו אחוזי דמי טיפול, לא החזיר את מלא סכום

 


 

לשון הסעיף בחוק

 
 

4ג.      (א)  עוסק המציע, המציג, או המוכר טובין לצרכן, יציג במקום עסקו, במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, מודעה המפרטת את מדיניותו לגבי החזרת טובין שלא עקב פגם; במודעה יצוין אם ניתן להחזיר טובין כאמור, לרבות הגבלות להחזרת הטובין, תנאי ההחזרה, אופן וסוג ההחזר שיקבל הצרכן (בחוק זה – מדיניות החזרת טובין); צוין במודעה כי לא ניתן להחזיר טובין, הן בדרך כלל והן במקרים מסוימים, יחולו הוראות סעיף 2(ב2).

           (ב)  ביקש הצרכן להחזיר לעוסק טובין שלא עקב פגם, בהתאם למדיניות החזרת טובין המפורטת במודעה, והעוסק לא פעל בהתאם לאותה מדיניות, רשאי הצרכן להחזירם לעוסק בתוך שבעה ימים מיום שסורב, והעוסק יהיה חייב להשיב לו את מלוא התמורה שקיבל באופן שבו שילם הצרכן, ובלבד שלא חלה הרעה במצב הטובין; לענין זה, פתיחת האריזה כשלעצמה לא תיחשב כהרעה במצב הטובין, אלא אם כן השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קבע אחרת לגבי טובין או סוגי טובין.

           (ג)   לא הציג עוסק מודעה כאמור בסעיף קטן (א), חזקה כי מדיניותו לגבי החזרת טובין שלא עקב פגם היא מתן אפשרות לצרכן להחזיר לו את הטובין, וההוראות לפי סעיף קטן (ב) יחולו לענין זה, בשינויים המחויבים.

           (ד)  הוראות סעיף זה לא יחולו על –

(1)   מוצרי מזון או טובין פסידים;

(2)   טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

(3)   טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן;

(4)   טובין שבהתאם להוראות שניתנו לפי דין אין להחזירם;

(5)   טובין שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

           (ה)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות העומדת לצרכן במקרה של הפרת תנאי עסקה לפי כל דין.

           (ו)   השר רשאי לקבוע הוראות לענין סעיף זה, לרבות בדבר הצגת המודעה במקום העסק כאמור בסעיף קטן (א), ובדבר גודל האותיות.