המועצה > חוק ומשפט > חקיקה בנושאי צרכנות

חקיקה בנושאי צרכנות

חוקים, תקנות וצווים רבים מקנים לצרכנים זכויות בקשריהם עם גופים שונים.
במדור זה ריכזנו את ההוראות הנפוצות של דיני הגנת הצרכן ושל חוקים עיקריים נוספים כמו חוק החוזים, דיני צרכנות וכדומה. 
תוכלו להסתייע בהם בפתרון בעיה צרכנית, ולהרחיב את הידע בתחום זה.

החוקים והתקנות באדיבות אתר נבו nevo.co.il


 

חוק הגנת הצרכן

חוק המועצה הישראלית לצרכנות, התשס"ח–2008

חוק החוזים - כללי

חוק החוזים האחידים

חוק החוזים - הפרת חוזה

חוק המכר

חוק המכר- הבטחת השקעות של רוכשי דירות

חוק כרטיסי חיוב

חוק למניעת עישון במקומות ציבוריים

חוק התקשורת- איסור שליחת דואר אלקטרוני לגולשים ללא הסכמתם

חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), התשס"ח–2008

חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

חוק התובענות הייצוגיות

חוק שירותי תעופה

חוק איסור הפליה במקומות ציבוריים