המועצה > פרוייקטים > פרוייקט תביעות קטנות

 
 
פרוייקט תביעות קטנות
 
פרוייקט תביעות קטנות, או בשמו המקצועי "פרוייקט האכיפה האזרחית", מתמקד בניסוח כתבי תביעה לבית משפט לתביעות קטנות, כסיוע לצרכנים ללא תשלום.
 
במסגרת הפרויקט, תיבחן האפשרות לנסח עבור הצרכן כתב תביעה לבית משפט לתביעות קטנות, במידה והטיפול בתלונה מול בית-העסק לא צלח.
 
התביעות מנוסחות על-ידי צוות יועצים מקצועי שמלווה את הצרכנים במאבקם עד בית המשפט לתביעות קטנות.
 
במהלך שנת 2012 הועברו  384 פניות לפרוייקט האכיפה האזרחית, במטרה לבחון בשלותן למתן סיוע לצרכנים בניסוח כתבי תביעה עבורם, מתוכם הסתיימו התביעות  בכ-90% הצלחה.
 
הפרוייקט מתקיים בעידוד ותקצוב משרד הכלכלה ומיושם במועצה הישראלית לצרכנות החל מ-2012.