המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > היקף אחריות חברת תעופה במקרה של עיכובים בקבלת מזוודה או אבדן המזוודה

היקף אחריות חברת תעופה במקרה של עיכובים בקבלת מזוודה או אבדן המזוודה

נגרמו לכם נזקים כתוצאה מעיכוב בקבלת מזוודות, נזק או אובדן כבודה לאחר הטיסה.  לאיזה פיצוי אתם זכאים?

 
עיכובים בקבלת המזוודה או נזקים – מה זכויות הצרכן וכיצד לפעול?
במועצה לצרכנות תלונות רבות על נזקים שנגרמו מעיכובים בקבלת המזוודות או על נזק או אבדן המזוודה. חברות התעופה טוענות כי הפיצוי המגיע לצרכנים, מוסדר באמנה בינלאומית, והן מסרבות בכל תוקף לפצות את הנוסעים על נזקים שהם תוצאה של עיכוב. הסוגיה מוסדרת בחוק וכדאי לדעת מה זכויות הנוסע במקרים אלה.

פיצוי במקרה של אבדן/עיכוב בקבלת המטען:

1) עיכוב של עד 7 ימים: הפיצוי אינו מוגבל – לפי דיני הנזיקין. הצרכן נאלץ לרכוש בגדים למספר ימים וחפצים שונים (טואלטיקה...) ויוכל לתבוע החזר כספי. בדרך כלל חברות התעופה מפצות לפי נוהל פנימי בסכום מסוים X מספר הימים.

2) נזק, אובדן או עיכובים של למעלה מ-7 ימים – במקרה כזה חלה אמנת ורשה והפיצוי מוגבל לסכום מסוים פר ק"ג.

• הפיצוי לפי האמנה: הדין הבינלאומי (אמנת ורשה) שנכלל בדין הישראלי קובע כי חברת התעופה אחראית על עיכובים בקבלת הַכְּבוּדָה (המטען) ועל נזקים שנגרמו לה. אך חברת תעופה יכולה לקבל "פטור" מאחריות זאת, אם היא תוכיח שהיא או אנשיה וסוכניה נקטו את כל האמצעים הדרושים למניעת הנזק, או שלא הייתה בידיה כל אפשרות לנקוט אותם. הפיצוי בגין נזקים אלה הוא מוגבל, וכך מחשבים אותו:

משקל הכבודה בק"ג כפול 17 זכויות משיכה מיוחדות,SDR כלומר כיום - 83,04 ₪ כלומר עבור מזוודה של 20 ק"ג – 1,660 ₪ (מעודכן ל-22 יוני 2017) . ראו מחשבון חישוב ועדכון שווי הSDR באתר https://iw.coinmill.com/SDR_calculator.html#SDR=17


כיצד לממש את הזכות לפיצוי?
1) במקרה של אבדן/ עיכוב בקבלת המזוודה: יש למסור מיד הודעה בכתב לחברת התעופה. בהודעה זאת עליכם לפרט את פרטי העיכוב ואת פרטי הכבודה, ולדרוש את הפיצוי לפי אמנת ורשה.

הערה: טופס על אי הגעת הכבודה ניתן למלא, בדרך כלל, בשדה התעופה מיד עם הגעתכם. אם לא מסרתם טופס בדלפק בשדה – ניתן לשלוח הודעה עד 14 יום מן התאריך שקיבלתם את הכבודה בפועל.

2) במקרה של נזק לכבודה: יש להודיע לחברת התעופה בכתב מיד עם גילוי הנזק, ולא יאוחר מ-3 ימים לאחר הגילוי.

3) אבדן כבודה: אמנת ורשה אינה חלה על אובדן כבודה, ובמקרה כזה ניתן לתבוע את כל הנזק שנגרם.

• חברת התעופה מסרבת לפצות את הצרכן בגין אבדן/נזק לכבודה – מה ניתן לעשות?

ניתן לתבוע את חברת התעופה, עד שנתיים מיום האירוע.

 
טיפים לצרכן
 
 
• שקלו לרכוש ביטוח נוסעים וכבודה לאחר שתשוו בין הכיסויים  שמציעות חברות הביטוח. עיינו היטב בפוליסה – היא קובעת את זכויותיכם ואת חובותיכם לקבלת דמי הביטוח.

• לכל מזוודה הצמידו תג זיהוי ובו כל המידע הדרוש לאיתור בעליה: שם, כתובת בארץ ובמדינת היעד, טלפון בארץ ובחו"ל.

• בדקו שדייל הקרקע הצמיד את תג היעד הנכון לכל מזוודות .

• אם המזוודה לא הגיעה ליעד, אל תעזבו את שדה התעופה לפני  שתמסרו טופס הצהרה בדלפק חברת התעופה. על חברת התעופה להדריך אתכם כיצד למלא את הטפסים המתאימים. בררו מול חברת התעופה  מה גובה הפיצוי המגיע לכם לכיסוי ההוצאות הראשונות (בגדי החלפה, ציוד רחצה, תרופות וכו') עד לאיתור המזוודה והחזרתה.

• במידה שהמזוודה אבדה וניזוקה, זכותכם לתבוע את חברת התעופה לקבלת פיצוי המגיע לכם. אם חברת התעופה לא משלמת את הפיצוי המגיע לכם, יש להגיש תביעה לא יאוחר משנתיים מיום האירוע.

• במידה ורכשתם ביטוח אבדן ונזק לכבודה, בדקו מול חברת הביטוח כיצד עליכם לנהוג לקבלת דמי הביטוח.
 
 
עדכון אחרון: יוני 2017