המועצה > פרוייקטים > המחלקה לאכיפה אזרחית > פסקי דין בתביעות קטנות שנוסחו ע"י המועצה לצרכנות

עוזרי נ' בית החוגים והאומנויות בע"מ - מניין הימים המותרים בדין לצרכן לבטל עסקה

 

עוזרי נ' בית החוגים והאומנויות בע"מ - מניין הימים המותרים בדין לצרכן לבטל עסקה

 

 

 

ביום 31.07.18 ניתן פסק דין שניתן בבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב אשר קיבל במלואה תביעה בה סייענו לצרכן בניסוחה. נושא התביעה: ביטול קורס במסגרת תקנות ביטול עסקה.

 

התייחסות משפטית בפסק הדין: בית המשפט נתן דעתו גם להיבט בו עסקאות לרכישת קורס מתבצעות בתוך מניין הימים המותרים בדין לצרכן לבטלן, כאשר הצרכן אינו מודע לכך מבעוד מועד וממילא אין לו עוד פרק זמן על פי הדין לבטל את העסקה וגם מדיניות הביטולים של בית העסק אינה מאפשרת לו פרק זמן סביר לחזור בו מהעסקה.

 

השופטת כתבה בפסק הדין: "הנתבעת לא טענה ולא הוכיחה כי התריעה בפני התובעת כי נוכח עיתוי ההרשמה הרי בפועל לא יתאפשר לה לבטל את ההרשמה, כאשר יש להדגיש כי הזכות שנקבעה בתקנות לביטול ההרשמה בתוך 14 ימים ממועד עשיית ההסכם, היא בגדר זכות קוגנטית. הנתבעת הקפידה להחתים את התובעת על מסמכי ההרשמה, זאת תוך שהיא מוסיפה בכתב יד הערות שונות. עם זאת, אין כל אינדיקציה לעניין המגבלה על ביטול הרישום בשל העיתוי בו הוא בוצע".

 

"מצאתי לנכון להוסיף כי הדרישה לפיה הביטול יעשה אך בדואר רשום, וכי המועד הקובע  לעניין זה יהיה מועד קבלת המכתב, יש בה כדי לקצר באופן משמעותי את פרק הזמן של 14 ימים כפי שנקבע בתקנות, במסגרתו רשאי הנרשם להימלך בדעתו. לא היה בפני הנתבעת כל הסבר מדוע לא אפשרה את ביטול ההרשמה בהודעת דואר אלקטרוני או אפילו בהגעה למשרדיה וחתימה על טופס מתאים. נראה כי הדרך היחידה שנקבעה בתקנון לביטול העסקה, היה בה כדי להקשות על הנרשמים, לממש את זכותם לביטול רכישת השירות כפי שנקבעה על פי התקנות".

 

תוצאת ההליך: ביטול מלא של העסקה והשבת מלוא התמורה לצרכנית בסך 2,000 ₪, בתוספת פיצוי על עוגמת נפש וטרחה בסך 500 ₪ וכן הוצאות משפט בסך 500 ₪. סה"כ נפסקו לצרכנית 3,000 ₪.

 

לצפיה בפסק ת"ק 42367-11-17 עוזרי נ' בית החוגים והאומנויות בע"מ   לחצו כאן >>

 


 

כתב תביעה לדוגמא

 

פסקי דין

 

 

מדריך תביעות קטנות

 

הסבר על התהליך

 

הגשת תלונה