המועצה > מדריכים > טיפים לצרכן
עצות המועצה להערכות לקראת היטל הבצורת

המועצה לצרכנות ריכזה עבורכם מספר טיפים לקראת היטל הבצורת.


  • בדקו האם יש דליפות מים: סגרו את כל הברזים בבית ואחרי מספר דקות בדקו אם מונה המים עדיין מראה פעילות. אם כן - פנו לאיש מקצוע לבדיקת מקור הנזילה ולתקנה. בדיקה דומה עירכו גם בצנרת המשותפת. מומלץ להיערך לתיקון נזילות ופיצוצים בצנרת במהירות - קבלו המלצות על בעלי מקצוע, צרו עימם קשר והכינו רשימת טלפונים למקרה הצורך.
  • דווחו לספק המים: דווחו על מספר הנפשות המתגוררות בבית. כמות המים שניתן לצרוך בלי לשלם נקבעת על פי מספר הנפשות בבית.
  • בדקו האם אתם זכאים להנחות או הקצבות מים מיוחדות. במידה וכן (נכים 100%, נכים הזכאים לקצבת ניידות, ונכים הזכאים לקצבת שירותים מיוחדים), הגישו לספק המים אישור על הזכאות לגמלה ועל גובה אחוזי הנכות, וכן אישור מרופא. מומלץ להעביר את האישורים לספק המים בהקדם.
  • תנו דעתכם גם על הצריכה המשותפת המופיעה בחשבון המים. הצריכה המשותפת מחולקת בין כל הדירות והיא נחשבת לחלק מהצריכה הביתית. ככל שהצריכה המשותפת גדולה יותר, גדל הסיכוי שכלל הדיירים בבניין יצטרכו לשלם את ההיטל.וודאו שלכל  דירה בבניין יש מונה מים נפרד: בדרך כלל בבניינים ישנים, לא לכל הדיירים של הבניין יש מונה מים דירתי.  צריכת המים של דיירים אלה נרשמת כחלק מהצריכה המשותפת  ומגדילה את הסיכון לשלם את ההיטל.דיירים המשתמשים בצנרת משותפת לשטיפת רכב, או שימושים אחרים, עלולים לגרום לחשבונכם לעלות.  וודאו כי  וועד הבית מפקח על השקיית הגינות, ועל שימושים אחרים במים המשותפים,  ונוקט מדיניות של חסכון ועמידה בכללי רשות המים לגבי השקיית גינות עם דשא.
  • תשלומים: היטל המים מופיע בחשבון הדו חודשי, ויש לשלם אותו באותו מועד ובאותה דרך בה משלמים את חשבון המים.  במקרה של טעויות או גביית יתר, השבת התשלומים תתאפשר רק בחשבון שלאחריו. לצרכנים המשלמים בהוראת קבע מומלץ לבחון את כדאיות התשלום בדרך זו, לנוכח האפשרות שבעקבות פיצוץ בצינור או דליפה אחרת הם ידרשו לשלם בבת אחת תשלום גבוה שיכול להגיע לאלפי שקלים.