המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות

כל הסוגיות הצרכניות

הסדר חדש לביטול עסקה לרכישת משקפי שמש ב-3 החברות הגדולות

בעקבות תביעות ייצוגיות הגיעו שלוש החברות – אופטיקה הלפרין, אופטיקנה ואירוקה – הסדר לפיו ניתן לבטל עסקה לרכישת משקפי שמש בתנאים מסויימים הרשומים בכתבה. היכנסו וקיראו

 

 

עו"ד זאב ש. פרידמן

 

בתובענות ייצוגיות שהתבררו לפני כשנה בביהמ"ש המחוזי בחיפה נגד 3 רשתות אופטיקה הוגש והתקבל הסדר הסתלקות.  הסדר זה שקיבל אישורו של ביהמ"ש הרחיב תחולת תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) כך שבתנאים מסויימים יחולו הוראות התקנות גם על עסקה לרכישת משקפי שמש.

 

שלוש החברות הינן: אופטיקה הלפרין, אירוקה ואופטיקנה.

 

להלן עיקרי ההסדר שאושר, ואשר הוטמע על פי ההסכמה גם בשילוט מדיניות הביטול שמוצב בחנויות הרשתות:

 

1. ניתן לבטל עסקה לרכשת משקפי שמש ושמחיר המחירון שלהם הוא עד 1,499 שקלים (מחיר לפני ההנחה כך למשל רכישת משקפיים שמחירם 800 ₪ לאחר הנחה 50% אינה אפשרית) ולקבל החזר בתמורה להחזרת המשקפיים ובתנאים שלהלן:  

 

חריג: לא ניתן לבטל משקפי שמש אופטיות ולא משקפי שמש מותג הרשת.

 

2. החזרה אפשרית רק אם לא נעשה במשקפיים כל שימוש, כשהחזרת ההמשקפיים ללא תווית/ברקוד, תהווה ראיה מספקת לעשיית שימוש בשולל את זכות ההחזר.

 

כמו כן, אין זכות החזרה אם נעשו במשקפיים התאמות מיוחדות לצרכן כשההחלטה האם לבצע התאמה או לא נתונה לשיקול דעתו ובסמכותו הבלעדית של אופטומטריסט ו/או מנהל הסניף.
 
אין החזרה במקרה שהמוצר נפגם בידי הצרכן וההחלטה בדבר פגם, תהיה ע"פ שקו"ד ובסמכותו הבלעדית של מנהל סניף ו/או אופטומטריסט מטעם המשיבות.

 

3. ביטול עסקה יתאפשר תוך 2 ימי עסקים מיום שהלקוח קיבל לידיו את המשקפיים ורק באותו סניף בו רכש אותם.

 

4. במקרה של ביטול עסקה  רשאיות הרשתות לגבות מהצרכן דמי ביטול שיעור של % 5 ממחיר המשקפים או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם ובנוסף הן יהיו רשאיות לגבות תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי (במידה והעסקה בוצעה באשראי).

 

5. הרשתות שמרו לעצמן את האפשרות בשל שינוי נסיבות, הליכים משפטיים חדשים או שינויי שוק וכיוצ''ב לשנות את מדיניותן (הגם שהצהירו בבית המשפט כי שבשלב זה אין להן כוונה כזו).