המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות

כל הסוגיות הצרכניות

הקטנת אריזות - מה קובעות ההנחיות?

האם מותר ליצרן או יבואן להקטין אריזה של מוצר  באופן כזה שעלול להביא צרכנים לחשוב כי המוצר עם התכולה המוקטנת הוא המוצר עם התכולה הרגילה? כנסו ללמוד מה הן הנחיות הממונה על הגנת הצרכן

 

 

הנה לפניכם מספר דוגמאות מיני רבות שצילמו סיירי המועצה לצרכנות: אותו מוצר, אותה גרפיקה על-גבי המכסה, לעיתים אפילו המחיר זהה, אבל הבדל אחד משמעותי: תכולה מוקטנת או משקל קטן יותר.

 

האם מדובר כאן בהטעיית הצרכן?

ובכן, החוק אוסר על הטעיית צרכן בעניין מהותי בעסקה. בהתאם, אם מדובר באותו המוצר ואין כיתוב לגבי שינוי התכולה הדבר מהווה הטעיה לכאורה לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. בעבר הוגשו מספר תובענות ייצוגיות בעניין זה בדיוק שהסתיימו בדרך כלל בפשרה.

מה ייחשב לגילוי נאות?

בהתאם להנחיות הרשות להגנת הצרכן שפורסמו בשנת 2006, כאשר תכולת המוצר באריזה הוקטנה, והאריזה לא משתנה מהותית באופן שהצרכן הסביר יכול להבחין בקלות שמדובר במוצר אחר, יש לפרסם גילוי נאות על הקטנת התכולה על גבי האריזה.


בהתאם להנחיות הרשות, אין להסתפק בגילוי הכמות החדשה על גבי האריזה, אלא יש לגלות על האריזה שהתכולה הוקטנה בהתאם לאחת האפשרויות הבאות –


1. גילוי כמות או אחוז ההפחתה – המוצר מכיל X אחוז או ליטר פחות וכו'.


2. גילוי כמות מוקטנת לצד כמות קודמת – מכיל X יחידות או גרם לעומת Y יחידות או גרם במוצר הקודם.


הכיתוב "משקל חדש" בלבד אינו מהווה גילוי נאות שהמוצר החדש הוקטן ויכול אף להיחשב כהטעיה שמדובר במוצר חדש בשוק.

 

לצפיה במכתב הנחייה בנושא של הממונה לעניין הקטנת מוצרים משנת 2006 לחצו כאן >>


האם קיימת חובה להודיע לצרכן שהמוצר הוקטן? על מי מוטלת החובה?

בהתאם להנחיות הרשות להגנת הצרכן שפורסמו ביום 11.7.2019 האחריות לגילוי נאות לצרכן על הקטנת תכולה של מוצר מוטלת על היצרן, או היבואן, אף אם הם לא מוכרים את המוצר ישירות לצרכן.


לא מספיק ליידע את הקמעונאי שהמוצר הוקטן. חובה על היצרן או היבואן לגלות ישירות לצרכן את הקטנת התכולה על גבי האריזה או על גבי מדבקה שתודבק על גבי האריזה.

 

לצפיה במכתב ההנחיה בשנת 2019 לחצו כאן >>

כיצד יופיע אופן הגילוי הנאות?

גילוי נאות על הקטנת מוצר חייב להיות ברור ומובלט באופן שהצרכן יוכל לראותו בקלות. הגילוי הנאות על הקטנת המוצר צריך להיות ברור ומובלט בחזית האריזה, בצידו העליון של המוצר או על תווית צמודה למוצר ולא בצידו האחורי, מתחתיו או מצדדיו.

מה משך תקופת הגילוי לצרכן על הקטנת המוצר?

בהתאם להנחיות הרשות נקבע שיש לפרסם גילוי נאות על הקטנת המוצר במשך חצי שנה לפחות ממועד שיווק המוצר המוקטן.

הנחיית הרשות להגנת הצרכן מספטמבר 2020

בספטמבר 2020 הרשות להגנת הצרכן פרסמה תוספת להנחיה בנושא הקטנת מוצרים משנת 2019 הכוללת מענה לשאלות שהתקבלו ברשות ובין השאר נקבע בהנחיה כי:


• מוצר שהוא גרסה נוספת בקטגוריה קיימת, אינו נחשב מוצר חדש והוא יבחן ביחס למוצרי המותג מאותה קטגוריה.


•שינוי צבע אריזה / הוספה של פריטים / איורים אינם הופכים את המוצר למוצר חדש בהכרח. ייבחן לפי הצרכן הסביר.


• מוצר יחשב מוצר חדש / אחר רק אם אריזתו תשונה מבחינה חזותית ובאופן מהותי באמצעות שינוי שם המוצר/המותג/שינוי הלוגו.


• אם כמות המוצר הוקטנה משמעותית וגודל האריזה קטן באופן משמעותי ונראה לעין אין חובה לכתוב על גבי האריזה את דבר ההפחתה


• כאשר השימוש במוצר הוא לפי יחידות מוצר (למשל טבליות) ונעשתה הפחתה ברכיבי המוצר שגורמת להפחתת המשקל באריזה, אך לא להפחתה במספר יחידות המוצר, וגם אין שינוי באפקטיביות המוצר, אין חובה לעמוד בהנחיה זו.

 

לצפיה במכתב הנחייה הנושא של הממונה לעניין הקטנת מוצרים מחודש ספטמבר 2020 לחצו כאן >>

 

צילומים: סיירי המועצה לצרכנות