המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2015

ארכיון כתבות 2015

תאריך: 27/07/2015

הצעת חוק חדשה: הכמות שונה מהמופיע על המארז? תזכו לפיצוי הולם
בעקבות פרשת הקוטג' ופערי המשקל , ח"כ יצחק וקנין והמועצה לצרכנות מקדמים הצעת חוק: חובת מתן פיצוי לצרכן במקרה של הטעיה בתכולת המארז

 


 

תכולת המוצר– המשקל, הכמות או הנפח – מהווים מידע מהותי בעסקה צרכנית. חוק הגנת הצרכן קובע עניינים אלה כמהותיים והטעיה בעניינם מהווה הטעיה אסורה. אי התאמה בין התכולה המוצהרת על גבי אריזת המוצר, אותה קבע היצרן, לבין התכולה בפועל פוגעת בצרכן, אף אם אי התאמה זו נובעת מתקלה בתהליך הייצור. תקלה בתהליך היצור עלולה לקרות, אך החברות אמורות להקים מערך- בקרה אמין שינטר את התקלות בזמן ויודיע עליהן.


כזכור, בתחילת השבוע שעבר התפוצצה פרשת תכולת הקוטג' ע"י הצרכן העירני אורן יצחקיאן. לאור תלונות צרכנים רבים בעניין פערי משקל, ולאור העובדה כי לעיתים צרכנים מתקשים לקבל את הפיצוי עליו הכריזה החברה, קיים צורך להסדיר בחוק חובה למתן פיצוי הולם.


על כן, המועצה הישראלית לצרכנות גיבשה הצעת חוק בנושא, אותה מקדם בכנסת חה"כ יצחק וקנין. בהצעת החוק מוצע לחייב את העוסקים לפצות את הצרכנים במקרה של משקל חסר באריזה, מעבר לסטיות המותרות על פי הדין או התקן, ולספק להם מוצרים זהים ללא תשלום.


בהצעה נקבעה אבחנה בין 2 מצבים: מצב בו בית-העסק איתר תקלות בתהליך הייצור ובחר לפצות את הציבור מיוזמתו, לבין מצב בו העוסק לא פעל מיוזמתו, אלא רק בעקבות פניית צרכן. במצב הראשון, היצרן יזם את הפרסום לציבור מטעמו והכריז על פער התכולה. לעומת זאת, במצב השני (כפי שארע בפרשת הקוטג'), הציבור פנה ליצרן ורק לאחר-מכן פרסם העוסק את דבר התקלה. במצב הראשון הצרכן יקבל כפל מוצרים- כלומר, על כל מוצר בו קיים פער תכולה, הצרכן יקבל מוצר תקין ומוצר נוסף כפיצוי על הטרחה ועגמת הנפש שנגרמו לו. במצב השני, הצרכן יקבל פיצוי גבוה יותר – על כל מוצר שיחזיר יקבל מוצר תקין ועוד 4 מוצרים זהים נוספים.
כמו כן, מוצע בהצעת החוק לקבוע כי במקרה בו בית העסק סירב לפצות צרכן אשר פנה מיוזמתו, בית המשפט יוכל לחייב אותו במתן פיצוי ללא הוכחת נזק כנקבע בסעיף 31א(א) לחוק. ההסדרה בחוק תעניק לצרכן סעד עצמי לקבלת פיצוי הולם ותעודד את היצרנים לפעול לבקרה יעילה על תהליכי היצור.


חה"כ הרב יצחק ועקנין מסר, כי ההצעה נועדה בעיקר לעודד את העסקים לקיים מערך בקרת איכות טובה יותר ולעודד חברה, שהתגלה אצלה כשל ביצור, ליידע את הצרכנים ולאפשר להם החלפת המוצר הפגום. ההצעה תשפר את האווירה הצרכנית בכלל, שכן יש בה לצמצם את "שיטת מצליח" שקונה שביתה אצלנו ולפיה גם כשיצרן מגלה כי ציבור לקוחותיו נפגע, הוא מעדיף להמנע מתיקון הליקוי מחשש לפגיעה המוניטין שלו.


"מערך בקרה טוב, יגן לא רק על הצרכנים אלא גם על העוסקים ובכך יהווה נדבך נוסף בהגינות עסקית" – מסכם חה"כ ועקנין.


מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות, עו"ד אהוד פלג, אומר כי זכות ההגינות של הצרכנים היא זכות בסיסית הנמצאת ביסוד כל יתר הזכויות הצרכניות. אחד הביטויים שלה הוא יחס הולם בין התמורה למחיר המשולם. שיטת "מצליח" המכוערת מולידה לעיתים שני סוגים של סטיות מעקרון התמורה ההוגנת למחיר: מכיוון המחיר- חיובים ביתר וטעויות בחשבון לרעת הצרכן. מכיוון התמורה- כמויות מוצר בחסר, כפי שקרה הפעם עם תכולת הקוטג'.

 

שתי התופעות כאחת דורשות הסדרה חוקית. נושא החיוב ביתר כבר הוסדר לפני כמה שנים. כעת הגיע הזמן להסדיר גם את עניין הכמויות החסרות של המוצר, ולהקנות לצרכנים את הודאות לה הם זכאים בכל הנוגע להתאמת כמות המוצר שהם מקבלים למה שהוצג על ידי היצרן על מארז המוצר".


 

הסרטון והפוסט שהביאו להצעת החוק

 

 

שלום חברים,ראשית תודה לכל מאות אלפי האזרחים ששיתפו את הפוסטים בנושא הקוטג ותמכו.בזכותכם הצלחתי להשפיע על חברת תנובה ...

Posted by Oren Itzhakian on Friday, July 17, 2015