המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2019

ארכיון כתבות 2019

תאריך: 26/08/2019

המועצה לצרכנות מתנגדת להסכם הפשרה בתביעה נגד 'השטיח המעופף'
ההתנגדות באה לאור העובדה שמבצע ההנחה שהוגדר כפיצוי לקבוצה פורסם עוד לפני אישור ההסדר. מנכ"ל המועצה לצרכנות: "מתן הנחה מחייב את הצרכנים להתקשר עם החברה על מנת לקבל את ההטבה"

צרכן

 

המועצה לצרכנות פנתה לבית המשפט בבקשה לקבלת ארכה לצורך הגשת התנגדות להסדר פשרה של השטיח המעופף המפרסמת באתרה את ההסדר המוצע בהסכם הפשרה, טרם אישורו על ידי בית המשפט, באופן המעלה חשש כי  השטיח המעופף משתמש ב"פיצוי" המוצע בהסדר לצורך קידום מכירות בתקופת הקיץ.

 

בתובענה הייצוגית נטען כי  פורסמו מועדי טיסות פיקטיביים באתר ובאפליקציה המופעלת על ידה, אשר שלא אושרו על  בניגוד לחוק שירותי תעופה וכן תוך הטעית הציבור. מדובר בתובענה ייצוגית שנייה שהוגשה  כנגד חברת השטיח המעופף באותו העניין בדיוק. במסגרת ההליך הקודם, אושר הסדר פשרה, אשר לא כלל מחויבויות משמעותיות לתיקון ההתנהלות העתידית של הנתבעת, ובמסגרת ההסכם נפסק כי הפיצוי לציבור יינתן באמצעות הנחה בנוסף לתרומה למטרות צדקה שונות.

 

בהליך הנוכחי, אשר דן באותה הפרה בדיוק, מוצע בהסדר הפשרה כי חברי הקבוצה הנפגעת יזכו לקבלת פיצוי בסך של 200 ₪, בכפוף לשליחת הצהרה לחברה, ובנוסף תוענק הטבה לכלל הצרכנים ברכישת חבילות תיור ו/או כרטיסי טיסה בסך של 100 ₪.

 

במועצה לצרכנות התקבלה תלונת צרכן כנגד אפליקציית "בוא נעוף" שמופעלת על ידי השטיח המעופף, בה נטען כי החברה מפרסמת הטבה בסך של 100 ₪ ברכישת חבילת תיור ו/או טיסה, בעקבות הסכם פשרה בתובענה.. הצרכן הלין על הטעיה, שכן ההנחה כאמור כלל לא ניתנה לו.

 

מנכ"ל המועצה לצרכנות עופר מרום אומר כי ההסכם הנוכחי דומה להסכם הפשרה בהליך הקודם שכלל לא הביא לתיקון הטעון תיקון, כאשר בנוסף, מתן הנחה מחייב את הצרכנים להתקשר עם החברה על מנת לקבל את ההטבה. בנוסף, ההטבה המובטחת ניתנת מתוך מחיר כולל הנקבע על ידי החברה עצמה כך שכלל לא ניתן לדעת אם ההנחה אמיתית.

 

המועצה סבורה כי בדיוק כפי שההסכם הקודם שאושר, לא הרתיע את החברה מלחזור על ההפרות כאמור, הרי שגם הסכם זה אין בו בכדי להרתיע את החברה והחברה עצמה אף משתמשת בפיצוי לצורך קידום מסחרי ויצירת יתרון מול מתחריה.