המועצה > חדשות ועדכונים > חדשות המועצה

חדשות המועצה

תאריך: 26/01/2022

חברת הנסיעות הקדימה את מועד הטיסה ביום, ודרשה מהנוסעים תוספת של 350 דולר על השינוי- בניגוד לחוק
המועצה הישראלית לצרכנות: "דרישת תשלום מנוסעים שטיסתם בוטלה אינה תואמת את הוראות הדין, ועל החברה לפצות את הצרכנים בגין ביטול טיסתם בהתאם לחוק."

 

מתוך ערוץ הכנסת 

 

במועצה לצרכנות התקבלה תלונה מקבוצת צרכנים שטסה בתחילת דצמבר 2021 באמצעות חברת ג'נסיס לטיול מאורגן למרוקו. בעקבות משבר הקורונה ושינוי המדיניות במדינת היעד, בוטלה טיסתם חזרה ארצה, ולאחר שפנו למארגן הטיול, הוקדמה חזרתם של הנוסעים לישראל ביום, והם עלו לטיסה חלופית של חברת ארקיע (במקום איבריה, כמתוכנן).


מספר ימים לאחר חזרתם, הופתעו הצרכנים לקבל מכתב התראה מחברת הנסיעות, הדורשת מכל אחד מהנוסעים להשיב לחברה תוך 7 ימים סך של 350$ דולר בשל תוספת העלות היחסית עבור הטיסה החלופית. לכתב נלווה איום כי הפניה נעשית לפני פניה לערכאות משפטיות.


לעמדת המועצה הישראלית לצרכנות - החברה לא רשאית לדרוש פיצוי או תוספת תשלום כלשהי, שכן הצרכן הוא זה שניזוק משינוי מועד הטיסה. (טיסתו והוקדמה באופן משמעותי, ושהותו בחו״ל קוצרה) . לכן, הצרכנים שזמן חופשתם התקצר זכאים לא רק לפיצוי על פי הוראות חוק הגנת הצרכן.


יתרה מכך, על פי הוראות חוק שירותי תעופה, הרי שצרכנים שטיסתם בוטלה, והוקדמה בצורה משמעותית, זכאים לפיצוי בגין ביטול הטיסה, אלא אם מדובר בנסיבות שלא היו בשליטת המארגן והוא לא יכול היה למנוע אותן.


לעמדת המועצה, "ביטול טיסה בשל סגירת השמים עקב משבר הקורונה, כאשר אנחנו מתמודדים עם המשבר ותוצאותיו משך שנתיים, אינן מהוות נסיבות שלא ניתן לצפות, אלא להפך. ועל כן, הן על המפעיל והן על המארגן מוטלת החובה להיערך למצב שכזה באמצעות רכישת ביטוח ו\או חיוב הנוסעים לרכוש ביטוח מתאים. "


במכתב ששלחה המועצה לצרכנות לחברה היא דורשת לבטל את מכתב הדרישה שנשלח לחברי הקבוצה, ולפצות אותם בהתאם להוראות חוק שירותי תעופה, בגין קיצור הטיול והפרת החוזה.