המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2016

ארכיון כתבות 2016

תאריך: 26/01/2016

המועצה לצרכנות מתנגדת להסכם הפשרה בתביעה הייצוגית נגד חברת "התעשיה"
מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג: "בהסכם הפשרה אין התייחסות נפרדת להתקשרויות עם קטינים מתחת לגיל 15 בניגוד לתקנות עבודת הנוער, האוסרות על גביית כל תשלום מהקטין או מהוריו. כמו כן, קיים חשש כבד שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה לאור החקירה הפלילית המתנהלת כנגד בעליה"

 

 

המועצה לצרכנות הגישה לבית המשפט את התנגדותה להסכם הפשרה בתביעה הייצוגית כנגד חברת "התעשיה". כזכור על פי הפרסומים, המדובר באלפי צרכנים אשר חתמו על חוזה מול החברה במטרה שיופיעו בפרסומות, סדרות וסרטים, ולעיתים דובר בחוזה מול קטינים מתחת גיל 15. החברה סירבה לבטל את העסקאות, ודרשה דמי ביטול מלאים. מדובר בעסקאות בסכומים גבוהים של אלפי שקלים לכל עסקה. בפברואר 2014 הוגשה תובענה ייצוגית נגד חברת "התעשיה פרסום וטלויזיה" בשל סירובה לבטל עסקאות בניגוד לדין. התובענה הוגשה בבית המשפט המחוזי בשם געדי שני, באמצעות עו"ד דן אשכנזי.


בשבוע שעבר הגישה המועצה הישראלית לצרכנות התנגדות לאישור הסכם פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד החברה.


על פי הסכם הפשרה אשר הגישו הצדדים לאישור בית המשפט, חברת "התעשיה" תתקן את הסכמי ההתקשרות עם לקוחותיה, כך שבמקרה של ביטול העסקה לאחר קביעת מועד ליום צילומים, החברה תגבה מהלקוח דמי ביטול בסך של 900 ₪. במקרה של ביטול לאחר מועד הצילום החברה תגבה מהלקוח דמי ביטול בסך של 100% (!!!) מהתמורה. לקוחות שכבר נקשרו עם החברה, יאלצו להוכיח כי לא צולמו לפני שביקשו לבטל את העסקה, ויקבלו החזר כספי בניכוי דמי ביטול בסך של 900 ₪.


כאמור, המועצה הישראלית לצרכנות הגישה התנגדות להסכם הפשרה וביקשה מבית המשפט לדחות על הסף את הסכם הפשרה, בשל פגמים חמורים שבהסכם הגלויים על פניו:


1.קיים חשש כבד שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה לאור החקירה הפלילית המתנהלת נגד בעל החברה, מר אורן כהן, במשטרה וברשות להגנת הצרכן. כספי החברה נתפסו ע"י המשטרה והוחרמו, מה שמעלה חשש בדבר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויות בהסכם הפשרה.


2.הסכם הפשרה מתייחס לכלל לקוחות החברה ואין בו התייחסות נפרדת להתקשרויות עם קטינים מתחת לגיל 15 בניגוד לתקנות עבודת הנוער האוסרות על גביית כל תשלום, מהקטין או מהוריו, לרבות תשלום לצילום הקטין, אספקת תקליטור עם תמונות הקטין וכו'. יצויין, כי הפרת ההוראות הנ"ל מהווה עבירה פלילית. לעמדת המועצה, הסדר לפיו ייתכן כי מי שאינו חייב לשלם מאומה על פי הדין יאלץ לשלם – אינו הסכם ראוי.


3.נוסח הסכם הפשרה עמום באופן העלול להביא למצב שבו כל לקוחות החברה לא יהיו זכאים להחזר כלשהו. כאמור, הסכם הפשרה קובע כי לאחר "מועד הצילום" החברה תגבה מלקוחותיה דמי ביטול בשיעור של 100% מהתמורה. אלא שהחברה מצלמת את המועמדים בשני "סטים" של צילום – ה"סט" הראשון הנו צילום "ניסיון" – מספר תמונות סטילס המתבצע מיד לאחר ההתקשרות ואילו ה"סט" השני מתבצע בחלק מהמקרים באותו מועד ובחלק אחר במועד סמוך אחר. לעמדת המועצה לצרכנות, קיים חשש שהחברה תוכל לקבוע, שמועד הצילום שאליו מתייחס הסכם הפשרה הוא מועד הצילום הראשון, המתבצע לרוב מיד לאחר החתימה על ההסכם, ומכאן רוב הצרכנים כלל לא יהיו זכאים להחזר כספי.


4.זאת ועוד, חיוב המועמדים בדמי ביטול של 100% לאחר ביצוע הצילומים כובל את הצרכנים בעסקה מתמשכת לתקופה של שנה ופוגע בזכותם להתנתק מעסקה מתמשכת על פי החוק ומהווה פיצוי מופרז שאינו משקף את הנזק שנגרם לחברה בשל הביטול.


כזכור, המועצה הישראלית לצרכנות ייצגה 8 תובעים בהליך שאוחד בבית המשפט לתביעות קטנות וביום 13.12.15 ניתן פסק דין אשר אימץ את עמדות המועצה הישראלית לצרכנות, הורה על ביטול העסקאות של התובעים עם חברת התעשיה פרסום וטלויזיה בע"מ וחייב את החברה להשיב לתובעים את כספם בתוספת פיצוי וקבע כי:


"הנתבעת פעלה כלפי התובעים בחוסר תום לב משווע. היא נקטה כלפי מתקשרים וכלפי בני משפחתם הטעיה מכוונת, נטלה את כספם וסירבה להשיבו בניגוד לדין. היא הערימה עליהם קשיים בביטול העסקה. היא לא השיבה לפניות שנשלחו אליה, ולמעשה התעלמה מהתובעים וזלזלה בהם" (ת"ק 19188-07-14 כהן נ' התעשיה פרסום וטלויזיה בע"מ).