המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2015

ארכיון כתבות 2015

תאריך: 24/08/2015

המועצה לצרכנות ל'אושר עד':  שילוט מוצרי האלכוהול מטעה את הצרכנים
מנהלי סיירת המועצה לצרכנות פנו אל הנהלת הרשת בדרישה לשינוי שלטי מחיר מוצרי האלכוהול בשל חשש להטעיית הציבור. אושר עד בתגובה: "אנו פועלים כחוק"

 חשש להטעיית הציבור בנוגע למחיר משקאות אלכוהול ברשת 'אושר עד'.


במועצה הישראלית לצרכנות התקבלה פניה שעניינה האופן בו מפורסמים על גבי שילוט משקאות אלכוהול שונים בסניפי הרשת. מביקור נציגי המועצה בסניפי הרשת נראה כי הפרסום אינו עומד בדרישות סימון מחירים שנקבעו בחוק כפי שניתן להתרשם מהתמונה המצורפת

 


השילוט האמור מציין בהבלטה יתרה את מחיר המשקה ללא הפיקדון. המחיר המלא של המוצר, אותו יידרש הצרכן לשלם בפועל, מצוין בתחתית השילוט כחלק מ"האותיות הקטנות".


אי ציון המחיר המלא והסופי של המוצר בלבד מעלה חשש להפרת חוק הגנת הצרכן הקובע כי עוסק המציע, המציג או המוכר טובין לצרכן יציג על גביהם או על גבי אריזתם את מחירם הכולל.


עלות הפיקדון הינה חלק בלתי נפרד מהמוצר שכן לא ניתן לרכוש את המשקה בלבד ללא הפיקדון, גם לא ניתן להפרידו. מכאן שהמחיר הכולל של המוצר הינו המחיר כולל הפיקדון, המחיר הרשום בצנעה באותיות הקטנות בפרסום.


תגובת אושר עד באמצעות עורך דינה רן גל: ,אין במעשי מרשתי בכדי להטעות את הציבור. על פי החוק מחוייבת מרשתי לציין את המחיר הכולל של המוצרים על גבי המוצר עצמו ו/או אריזתו ע"י הדבקת מדבקה. השלטים הנ"ל אינם נכללים בחוק הגנת הצרכן והחובה לציין את המחיר המלא חלה לגבי הטעתו על המוצר עצמו".


בתגובה למכתב העו"ד נשלח מטעם המועצה לצרכנות מכתב נוסף בו נכתב: "תגובתכם אינה מסירה את החשש להטעיית הציבור". העובדה שהרשת מפרסמת, שני מחירים שונים עבור אותו מוצר אינה עומדת, לטעמה של המועצה, בקנה אחד עם לשון ורוח החוק הקובע (בנפרד מהחובה לסמן את המחיר הכולל על אריזת המוצר) בסעיף שכותרתו "פרסום ונקיבה של מחירי נכסים ושירותים" כי: "לא יפרסם עוסק ולא ינקוב, במפורש או במשתמע, מחיר של נכס או של שירות המוצע לצרכן, אלא אם כן הוא המחיר הכולל בלבד" .


"לאור האמור לעיל, אודה לכם על תיקון השילוט הבעייתי במחלקה המדוברת, וכן כל שילוט אחר שלא מציין את המחיר הכולל של המוצר, בסניפי הרשת לטובת ציבור לקוחות הרשת".


אנו נמשיך לעדכן בהתפתחויות