המועצה > חדשות ועדכונים > חדשות המועצה

חדשות המועצה

תאריך: 20/05/2024

אזהרה לציבור מביצוע עסקאות ואי קבלת תמורה מאתר 'שוז אונליין'
בדיקת המועצה העלתה כי האתר המוכר כ"שוז אונליין" אשר פורסם זה מכבר כי הוא מצוי בקשיים וכי הוגשה בקשה לצו עיכוב הליכים בשל חדלות פירעון כנגדו, ממשיך לפעול ולשווק מוצרים לציבור, מבלי לציין כי הוא במצב כספי בעייתי. המועצה מזהירה את ציבור מפני חשש כבד לכשל תמורה ורואה בחומרה רבה את התנהלות החברה ומפרסמת הנחיות כיצד לפעול

 

 

בשבועות האחרונים חל גידול ניכר בתלונות כנגד חברת "סיפקו אונליין בע"מ ח.פ 515064129 " אשר בבעלותה אתר האינטרנט https://shoesonline.co.il/. ברובן נמסר כי המוצרים שרכשו לא נמסרו להם וכי אינם מקבלים מענה מן החברה.

המועצה העבירה את תלונות הצרכנים להתייחסות החברה, ברם ועל אף שבעבר התקבלו תשובות מאת החברה, נכון למועד כתיבת שורות אלה החברה חדלה מלהשיב למועצה.

על פי פרסומים במרשתת, ביום 15/5/2024, החברה נקלעה באחרונה לקשיים לאחר שצברה חובות של 10 מיליון שקל. עוד פורסם כי ביהמ"ש הוציא צו עיכוב הליכים נגד החברה והמנכ"ל שלה למשך 60 יום וכי מונה עו"ד יוסי בן-נפתלי לנאמן החברה. משמעות עיכוב ההליכים היא שלא ניתן כרגע לתבוע את החברה.

נכון לכתיבת שורות אלה, ההליך טרם עודכן באתר כנ"ר:
https://insolvency.justice.gov.il/poshtim/Main/Tikim/wfrmListTikim.aspxבהתאם לפרסומים, בשלב הראשוני בית המשפט יבחן כיצד יש לטפל בחברה בהתאם לדו"ח הנאמן ובהמשך תינתן החלטה בדבר:
1.שיקומה של החברה ועמידה בהתחייבויותיה;
2.פירוק החברה בדרך שתאפשר להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים.

ככל שתינתן החלטה המורה על פירוק החברה, יהא על ציבור הצרכנים להגיש תביעת חוב לנאמן כדי שיכללו בקופת הנשייה. הגשת תביעת חוב הינה קלה ומהירה:
https://www.gov.il/he/service/debtors-in-bankruptcy-files-corporate-liquidations-or-insolvency-of-individuals-or-corporations

 

באם תינתן החלטה על שיקום החברה והמשך פעילותה ייתכן כי המוצר שנרכש יסופק בהמשך או תוכלו לבטל את ההזמנה מול החברה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן (עד 14 ימים מיום קבלת המוצר) .

בשלב זה, וככל שהמוצר לא סופק ויש תשלומים עתידים לחברה, או אם חברת האשראי טרם חייבה את חשבונכם, המועצה לצרכנות ממליצה לשלוח הודעה לחברת האשראי, ובה פירוט של תנאי עסקת האשראי ובקשה לעצור את התשלומים העתידיים בשל כשל תמורה. יש לצרף את ההזמנה ואת הודעת הביטול שנשלחה לחברה. בנוסף, יש לציין במכתב כי הוגשה בקשה לעיכוב הליכים בשל חדלות פירעון.

בדיקת המועצה העלתה כי האתר ממשיך לפעול ולשווק מוצרים לציבור, מבלי לציין כי היא במצב כלכלי-משפטי בעייתי, מאחר והוגשה בקשה לצו עיכוב הליכים בשל חדלות פירעון. המועצה רואה בחומרה רבה את התנהלות החברה אשר אתר האינטרנט שלה ממשיך לפעול כרגיל וניתן לבצע בו הזמנות, זאת על אף שהגישה בקשה לפי חוק חדלות פירעון דבר העלול להטעות את הצרכנים בדבר הסיכויים לקבל את המוצרים שהוזמנו על אף ששלמו את מלוא התמורה. לכל הפחות היה על החברה לעדכן את ציבור הצרכנים באתר האינטרנט שלה כי הוגשה בקשה דנן ולמנוע אפשרות הזמנות עד למתן החלטת ביהמ"ש בדבר המשך פעילות החברה.

למידע נוסף ראו באתר האינטרנט שלנו:
https://www.consumers.org.il/category/minimize-loss-when-purchasing-from-bankrupt-businesses