המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2020

ארכיון כתבות 2020

תאריך: 19/07/2020

המועצה לצרכנות: יש להשיב לצרכנים את מלוא הסכום עבור דחיית פסטיבל
למועצה לצרכנות הגיעו עשרות תלונות של סטודנטים שלא יכולים להשתתף באירוע הפאנג'ויה בתאריך החדש ונאלצים לשלם 200 שקל "קנס". לעמדת המועצה לצרכנות, שינוי מועד הינו שינוי מהותי של תנאי החוזה ובמקרה שהצרכן לא מסכים לקבל את השירות במועד החדש שיוצע לו, יש להחזיר לו את מלוא כספו"

 

במועצה לצרכנות התקבלו פניות צרכנים לפיהן חברת פאנג'ויה פסטיבלים, המשווקת נופשים לסטודנטים הכוללים לינה ומסיבות, לא מאפשרת החזר כספי מלא לסטודנטים ששילמו על השתתפות בפסטיבל במועד המקורי, אלא גובה 200 שקל דמי ביטול. האירוע נדחה ממאי לספטמבר בגלל הקורונה וההפקה מאפשרת לכל מי שנרשם להשתתף באירוע במועד החדש - ללא תוספת עלות.

 

להלן עמדת המחלקה המשפטית:

 

לעמדת המועצה, ככל שהצרכן מעוניין להשתתף בפסטיבל במועד החדש שנקבע בתנאים זהים לתנאי העסקה המקורית, הרי שהצעה הוגנת ויש לכבד את החלטת הצדדים. לעומת זאת, במקום שבו המועד החדש אינו מתאים לצרכן והוא מבקש לבטל את ההזמנה, הרי שחיוב הצרכן בסכומים עבור שירות שלא קיבל הנו בלתי צודק שכן הנופש בוטל על ידי החברה בשל כוח עליון (סיכול).

 

אם החוזה הופר בגלל מצב חיצוני שאינו בשליטת שני הצדדים, בנסיבות שאי אפשר היה למנוע אותן, אזי קיום החוזה הופך לבלתי אפשרי, והפרתו לא תגרור דרישת פיצוי מהצרכן וכן תביא להשבה מלאה של הכספים לצרכן. למרות שהמדינה לא הכירה בקורונה ככוח עליון, במועצה חושבים שבית המשפט כן יכיר בה ככזה.

 

בהתאם, לעמדת המועצה, משלא ניתן לצרכנים השירות עבורו שילמו בשל הנחיות משרד הבריאות על איסור התקהלות, על החברה להשיב לצרכנים את מלוא כספם מבלי לגבות מהם דמי ביטול כלל. דרישת החברה לתשלום פיצוי בסך של 200 שקל מכל צרכן, בשעה שהביטול נעשה בעקבות הפרת חוזה של החברה מהווה הפרה של חוק החוזים.


זאת ועוד, מתן זיכוי עתידי לצרכן בשווי של 200 שקל, בעוד הנופש עולה מעל 1,000 שקל אינו גורע מסכום זה להיחשב כדמי ביטול, גם אם הצרכן יכול לממש סכום זה בעסקה עתידית עם החברה. 

 

יודגש שמדיניות החברה כלפי לקוחותיה - ציבור הסטודנטים הצעירים עשויה לפגוע בהם, במיוחד בשעה שבה המשק במשבר ולמעלה מחצי מיליון מחוסרי עבודה.

 

שינוי מועד הנופש הינו שינוי מהותי של תנאי החוזה וייתכן שלצרכן כבר לא יהיה עניין בקיום החוזה בתנאים החדשים בשל נסיבות אישיות, ובמקרה שהצרכן לא מסכים לקבל את השירות במועד החדש שיוצע לו, יש להחזיר לצרכן את מלוא כספו.

 

לקריאה נוספת מתוך אתר Ynet לחצו כאן >>