המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2008

ארכיון כתבות 2008


בדיקת המועצה הישראלית לצרכנות: בעקבות הרפורמה בעמלות הבנקים  ל 62% מהצרכנים העמלות התייקרו ב 36%
 
המועצה הישראלית לצרכנות, בחנה באמצעות מכון המחקר גיאוקרטוגרפיה את השינוי בגובה העמלות הנפוצות בעו"ש, כולל עמלת הקצאת אשראי, לאחר "הרפורמה בעמלות" שנכנסה לתוקף ב 1.7.08.
הסקר נערך בקרב כ 500 משקי בית, שהתבקשו לענות על שאלות הנוגעות ישירות לדף חשבון הבנק שלהם, מאז נכנסה הרפורמה לתוקף.  הסקר כלל את כל עמלות העו"ש, לרבות העברה בין בנקים, והתייחס גם לשינוי התנהגות בעקבות הרפורמה.

כדי להבטיח את אמינות התשובות נערך הסקר באינטרנט, לקבוצה מזוהה המהווה מדגם  ארצי מייצג של האוכלוסיה  הבוגרת בישראל, שהתבקשה לענות עליו מתוך נתוני דף החשבון החודשי שבידיה.
מתוצאות המחקר עולה כי לכ  62% מהצרכנים התייקרו העמלות בממוצע בשיעור של  36%.
ל 38% מבעלי החשבון הוזלו  עמלות הבנקים ב 42%.
מ"גיאוקרטוגרפיה"  מסבירים כי הסיבה העיקרית להתייקרות העמלות, נובעת מייקור העמלות הבסיסיות הישירות בחשבון העו"ש, (משיכת מזומן, חיוב בגין תשלום בצ'ק והרשאה לחיוב בחשבון, הפקדת צ'ק, מזומן ומשכורת), בשיעור ממוצע של 45%.  (מ 1.21 ₪ לפני הרפורמה ל 1.76 ₪ בממוצע לאחר הרפורמה) .
נראה כי העברות בנקאיות שהעמלה עליהן הוזלה משמעותית, הן הגורם שתורם יותר מכל להוזלת סל העמלות בקרב 38% מהאוכלוסיה שהעמלות הוזלו להן.
קבוצת האוכלוסיה שסל העמלות שלה התייקר ב- 36%, מבצעת בממוצע 0,33 פעולות של העברה בנקאית בחודש (כלומר העברה בנקאית אחת לכל 3 חודשים).
 
לעומת זאת קבוצת האוכלוסיה שסל העמלות שלה הוזל ב- 42% מבצעת בממוצע פי 6 יותר העברות בנקאיות לחודש (2 העברות לפחות).
  
יש לציין כי הממצאים המעידים על התייקרות ברורה של העמלות לרוב המכריע של הציבור בעקבות הרפורמה, התקבלו גם מבלי לשקף את העמלות על כרטיסי האשראי, שלגביהן הודה אפילו המפקח על הבנקים כי היתה התייקרות בעקבות הרפורמה.
כמו כן ראוי להדגיש כי התייקרות זו באה על אף ש 40% מהציבור בממוצע שינה את הרגלי  צריכת  השירותים הבנקאיים, כדי לחסוך בעלויות, כפי שעולה מממצאי הסקר.
מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות, עו"ד אהוד פלג אומר כי, למרות טענותיו של המפקח על הבנקים בכנסת כי העמלות הוזלו, בדיקות המועצה לצרכנות בחודשים האחרונים העלו כי העמלות לרוב משקי הבית התייקרו. בעקבות זאת כזכור, פתחה המועצה במהלך חדשני בו  קראה  לחקיקה  ציבורית  לביטול  עמלות  העו"ש,  מהלך  שבמסגרתו  למעלה מ 300,000 אזרחים שלחו מכתב למפקח על הבנקים בדרישה לאמץ את ההצעה ולבטל את עמלות העו"ש.