המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2016

ארכיון כתבות 2016

תאריך: 07/11/2016

נכנסו לתוקפן תקנות חובת גילוי מוצר מזון בפיקוח
מטרת התקנות להבטיח חשיפה נאותה של מוצרי מזון שמחירם בפיקוח, זאת בנוסף לחובה להקצות למוצרים אלה שטח מדף. אי הצבת השלט תהווה עבירה על החוק ועשויה להוביל לעיצומים כספיים

 


 

בשורה משמחת ומעודדת לצרכנים. החל מה-4 בנובמבר 2016 נכנסה לתוקף תקנת הגנת הצרכן - חובת גילוי מוצר מזון בפיקוח התשע"ו 2016. תקנות אלה משתלבות בתקנות הקיימות המחייבות הקצאת שטח מדף של מוצרים אלה. התקנות חלות על כל עוסק וכל בית עסק המוכר מוצרי מזון בפיקוח להציב שלט ברור אבל באות להבטיח חשיפה נאותה של מוצרי מזון שמחירם בפיקוח.

 

על פי התקנות החדשות, על העוסק להקצות שטח מכירה ייעודי למוצר מזון בפיקוח, שיהיה בתוך שטח המכירה הרגיל שבו מרוכזים מצרכים מאותו סוג, לרבות שטחי קירור, שטחי הקפאה וכדומה. שטח המכירה הייעודי יהיה מיועד אך ורק לאותו מוצר מזון בפיקוח כך שגם אם המוצר אזל מן המלאי באופן זמני לא יוכל העוסק להציג למכירה מצרך אחר באותו שטח.

 

עוד קובעות התקנות כי שטח המכירה הייעודי צריך להיות תחום, מסומן ומופרד באופן מובחן משטח המכירה הרגיל. על שטח המכירה הייעודי להיות ממוקם במקום מרכזי, בולט לעין בתוך שטח המכירה הרגיל. העוסק יציג למכירה מזון בפיקוח רק בשטח המכירה הייעודי.

 

בהנחיות אותן פרסמה הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מצויין גם במפורש גודל השלט וגודל האותיות בשלט שעל העוסק להציב. על השלט להיות סמוך, ככל האפשר, למוצר מזון בפיקוח באותיות וספרות ברורות וקריאות, המגלה לצרכן את רשימת מוצרי המזון בפיקוח הסמוכים לשלט ואת מחירו הכולל של כל מוצר.

 

גודל השלט לא יפחת מעמוד בגודל A4 כשבראש השלט תופיע כותרת בנוסחה יהיה "מחיר בפיקוח ממשלתי" מודגשת ועם קו תחתי. השלט חייב להיות עם רקע בהיר וגודל האותיות והספרות לא יפחת מגודל גופן 26 (5 מילימטר) ובצבע כהה.

 

הפרת התקנות מהוות הפרות שבגינן ניתן להטיל עיצום כספי.


לצפיה בהנחיות במלואן לחצו כאן >>