המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2008

ארכיון כתבות 2008

תאריך: 07/10/2008

הצרכנים ניצחו את תנובה
 
המועצה לצרכנות מברכת על פסק-הדין של ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב, בפרשה שזכתה לכינוי "פרשת הסיליקון", בה נתבעה "תנובה" על הוספת סיליקון לחלב עמיד.
פסק הדין מהווה ניצחון גדול לצרכנים,  ומבסס את זכותו החוקתית של הצרכן ל"אוטונומיה של הרצון" שמשמעה הזכות של הצרכן לקבל מידע רלוונטי מלא ואמין לגבי המוצרים אותם הוא רוכש. בסכומים שפסק בית המשפט מתבטאת זכותו החוקתית של הצרכן להחליט בעצמו מה ירכוש, מה יכניס לפיו וממה ימנע.
ההליך הייצוגי אליו הצטרפה המועצה לצרכנות, בו יוצגה על ידי עוה"ד איאד ראבי וחיאט מורר, מדגיש את חשיבותו של הכלי הייצוגי להגנת ציבור הצרכנים בישראל, שכן לעומת ההליך הפלילי שבו הורשעה תנובה בגין אותה הוספת סיליקון לחלב, נקנסה תנובה  בסכום של כ- 28,000 ₪ שהגיעו לקופת המדינה כבכל הליך פלילי, ואילו בהליך הייצוגי "נקנסה" תנובה ב- 55 מיליון ₪ שינתן לציבור.

המועצה לצרכנות מברכת על פסק-הדין של ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב, בפרשה שזכתה לכינוי "פרשת הסיליקון" בה נתבעה "תנובה" על הוספת סיליקון לחלב עמיד.
 
פסק הדין מהווה ניצחון גדול לצרכנים,  ומבסס את זכותו החוקתית של הצרכן ל"אוטונומיה של הרצון" שמשמעה הזכות של הצרכן לקבל מידע רלוונטי מלא ואמין לגבי המוצרים אותם הוא רוכש. בסכומים שפסק בית המשפט מתבטאת זכותו החוקתית של הצרכן להחליט בעצמו מה ירכוש, מה יכניס לפיו וממה ימנע.
 
ההליך הייצוגי אליו הצטרפה המועצה לצרכנות, בו יוצגה על ידי עוה"ד איאד ראבי וחיאט מורר מדגיש את חשיבותו של הכלי הייצוגי להגנת ציבור הצרכנים בישראל, שכן לעומת ההליך הפלילי שבו הורשעה תנובה בגין אותה הוספת סיליקון לחלב נקנסה תנובה  בסכום של כ- 28,000 ₪ שהגיעו לקופת המדינה כבכל הליך פלילי, ואילו בהליך הייצוגי "נקנסה" תנובה ב- 55 מיליון ₪ שינתן לציבור.
מעבר להכרה של ביהמ"ש באחריותה של תנובה כלפי הצרכנים ובהענקת פיצויים משמעותיים ביותר על פגיעה זו הניתנים לפיצוי הצרכנים גם באותם מקרים בהם לא ניתן להשיב לכל צרכן וצרכן את הסכום המגיע לו (למשל, כיון שלא שמר את חשבונית הקניה כדי להוכיח את זכאותו לפיצוי).
ביהמ"ש קבע כי אופן תשלום הפיצוי יקבע סופית בשלב הבא של ההליך. 
מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג מציין כי ניתן היה לצפות ש"תנובה" תיקח אחריות למעשיה באופן שהיה מקצר את ההליך באופן משמעותי. עוד אומר מנכ"ל המועצה כי מפסיקתו החד משמעית של ביהמ"ש  עולה כי מי שנוטל לעצמו את החירות להסתיר מידע מן הצרכן, יהיה אחראי לתוצאות מחדל זה  ויפצה את הצרכן על הפגיעה בו .
 
פורסם בתקשורת: