המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2016

ארכיון כתבות 2016

תאריך: 24/07/2016

עברה במליאת הכנסת הצעת חוק: קשישים ומוחלשים יוכלו לבטל עסקאות גם אחרי 4 חודשים
ועדת הכלכלה שמה סוף לתופעות של ניצול קשישים ומוחלשים: יוכלו לבטל עסקאות גם אחרי 4 חודשים. יו"ר הועדה איתן כבל: תוקן עוול נוראי; יוזם ההצעה ח"כ שמולי: "נגמרו הימים של ניצול לרעה של חלק מהאוכלוסייה". את המועצה לצרכנות ייצגה עו"ד אביטל פריזמנט

 


 

לאחר שועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל, אישרה לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה של ח"כ איציק שמולי, עליה חתומים גם למעלה מ-70 חברי כנסת נוספים מהקואליציה והאופוזיציה, לתקן את חוק הגנת הצרכן ולהגן על אזרחים ותיקים, עולים, ואנשים עם מוגבלות נפשית, שכלית או גופנית שביצעו עסקאות רוכלות או עסקאות מכר מרחוק והסכמתם נטולה בספק, עברה ההצעה גם במליאת הכנסת. את המועצה לצרכנות ייצגה בדיון עו"ד אביטל פריזמנט.


מהות השינוי בחוק

 

- לפי ההצעה שאושרה, אזרחים ותיקים מגיל 65, עולים חדשים או אנשים עם מוגבלות יהיו רשאים לבטל עסקאות רוכלות או מכר מרחוק עד ארבעה חודשים לאחר ביצוע העסקה.

 

- עוד נקבע כי בעסקאות שנעשו באינטרנט תקופת הביטול תהיה 4 חודשים ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

 

- כמו כן נקבע כי את הודעת הביטול יהיה צורך לשלוח בכתב, וכי ביטול בכתב יכול להיעשות גם בפקס או בדואר אלקטרוני.

 

- עוד אושר כי ההצעה תיכנס לתוקף 30 יום לאחר הפרסום ברשומות והיא תחול רק על עסקאות חדשות שיערכו מיום פרסומה ואילך.

 

התיקון לחוק יחול רק על עסקאות חדשות שיערכו מיום פרסומה (30.8.2016) ואילך


דיוני הועדה

 

במהלך הישיבה בועדת הכלכלה הועלו מספר נקודות במחלוקת לדיון:


1. בדיון הוצע להעלות את גיל הזכאים. הצעת החוק המקורית קבעה כי אזרח ותיק הנו מי שהגיע לגיל הפרישה (62 לנשים 67 לגברים), אולם במהלך הדיון נשמעו קולות שקראו להעלות את הגיל ואחת ההצעות היתה - גיל 80.

 

נציגת המועצה הישראלית לצרכנות, עו"ד אביטל פריזמנט, התנגדה להעלות את גיל הזכאים מאחר שעל פי התלונות המתקבלות במועצה נראה כי יש ריכוז של חברות המתמקדות דווקא בציבור האזרחים הותיקים (פנסיונרים) במטרה להפעיל עליהם לחץ לבצע עסקאות. עוד הוסיפה נציגת המועצה כי אין בכוונת המועצה להטיל ספק ביכולתם של האזרחים הותיקים לבצע עסקאות, אולם לאור היקף התופעה יש לפעול לצמצום פערי הכוחות בין הצדדים.

 

בסופו של דיון, נקבע כי גיל הזכאים יהיה בני ובנות 65 ומעלה.

 

2. בדיון הוצע כי במקרה של שימוש במוצר הצרכנים לא יוכלו לבטל את העסקה. נציגת המועצה הישראלית לצרכנות, עו"ד אביטל פריזמנט, התנגדה להוספת תנאי זה, ממספר סיבות: 

 

ראשית, הדבר יוצר הבחנה בלתי ראויה בחוק שכן בעסקאות מכר מרחוק ורוכלות הצרכנים רשאים לבטל את העסקה אף אם נעשה שימוש במוצר.

 

שנית, על פי בחלק מהתלונות המתקבלות במועצה, בעסקאות רוכלות נציג החברה בד"כ פותח את אריזת המוצר ומדגים לצרכנים את השימוש בו והדבר עלול לסכל את מטרת החוק.

 

שלישית, יש בחוק הגנת הצרכן מנגנון מסודר הקובע כי במקרה של הרעה משמעותית במצב המוצר, בית העסק רשאי לתבוע את הצרכן על ירידת הערך.

 

בסופו של דיון נקבע כי הצרכנים יוכלו לבטל את העסקה אף אם נעשה שימוש במוצר.

 

3. בדיון הוצע כי נציג האזרח הוותיק יוכל לפעול רק בעזרת ייפוי כוח של עו"ד, או יפוי כוח נוטריוני או באמצעות אפוטרופוס. המועצה הישראלית לצרכנות התנגדה נחרצות להוספת תנאי זה משום שעל פי חוק השליחות אדם יכול לייפות נציג גם בע"פ וגם בכתב ולא נדרש אישור עו"ד או נוטריון, דבר שיש בו כדי להקשות על הציבור לממש את זכות הביטול.

 

הועדה קיבלה את עמדת המועצה לצרכנות ונציג הצרכן יוכל לפעול לביטול העסקה על פי ייפוי כוח בע"פ ו\או בכתב.

 

במהלך הדיונים בהצעה שמעה הוועדה סיפורים קשים על קשישים ואנשים נוספים שנקלעו לחובות כבדים בעקבות עסקאות כאלה שנעשו באמצעות שיווק אגרסיבי עד כדי ניצול.


ח"כ שמולי ברך על אישור החוק: "אם יש משהו שמוציא אותי מדעתי זה ניצול ופגיעה בחסרי ישע, בפרט אזרחים וותיקים. החוק הזה הופך את המשוואה בעולם הצרכנים, נגמרו הימים של ניצול לרעה של חולשה או חוסר התמצאות של חלק מהאוכלוסיות, עשינו כאן דבר גדול. אני רוצה להודות לח"כ כבל, בלעדיו החוק הזה לא היה עובר".

 

עו"ד ירון לוינסון, מנכ"ל רשות ההסתדרות לצרכנות: "בשם אירגוני הצרכנות תודה לכם, זה אחד החוקים החשובים ביותר. הייתה כאן מכת מדינה במשך 10 שנים והחוק יעשה שינויים". רונן יצחק גיל, ארגון אס"י: "אני רוצה לומר תודה, החוק באופן שנוצר יכול ללמד אותנו הרבה על מצבן של אוכלוסיות מוחלשות. אין ספק שמדובר בתיקון של עוול נוראי שנערך כבר הרבה שנים".


 יו"ר הוועדה, ח"כ איתן כבל סיכם את הדיון: "זה לא סוד שבשנים האחרונות בכנסת ישראל אימצתי את הנושא הצרכני, גם בוועדה הזו שהפכה הבית בנושאים האלה. עולם הצרכנות הוא עולם תוכן שלם, עולם שנזנח שנים בישראל, וברוך ה' אנחנו במקום אחרי לגמרי אך עדיין ארוכה הדרך. תיקנו פה עוול נוראי. אני רוצה להודות לח"כ שמולי, הוא ראש וראשונה בכנסת למען אוכלוסיית הקשישים ולצוות הוועדה שבלי עבודתו זה לא היה קורה".