המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2008

ארכיון כתבות 2008

תאריך: 06/07/2008

המועצה הישראלית לצרכנות: לאור התנהלות הבנקים בנושא העמלות, אין מנוס מהתערבות המפקח בהוזלתן
 
המועצה  קוראת למפקח על הבנקים למנוע את העלאת העמלות למשקי הבית באמצעות הטלת פיקוח.
מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות, עו"ד אהוד פלג, פנה היום במכתב אל המפקח  על הבנקים, מר רוני חזקיהו בבקשה כי יפעל למניעת העלאת העמלות השכיחות במקטע משקי הבית. לאור הפגיעה החמורה בציבור הצרכנים, הצפויה מהעלאה עליה דווח והעובדה כי מצב ציבור הצרכנים לא הוטב בעקבות התחלת הרפורמה בתחום, אין מנוס מהתערבות המפקח.

פניית המועצה לצרכנות התבססה, בין היתר על ממצאי  שערכה המועצה באמצעות סקר שערך  מכון הסקרים והמחקר גיאוקרטוגרפיה. הסקר שבחן את הרגלי הצריכה של השירותים הבנקאיים בגינם משולמים  העמלות העלה  כי סל עמלות המורכב מ - 6 העמלות השכיחות: (הפקדת משכורת/קצבה, הפקדת צ'ק/מזומן, משיכת מזומן, העברה מחשבון לחשבון, תשלום חשבונות ובירור מידע עדכני), התייקר בכ - 20 אחוזים ביחס למחיר אותן העמלות טרם השינויים שבאו בעקבות הרפורמה.
עוד עלה ממצאי הסקר כי, האוכלוסייה  הבוגרת (מעל לגיל 65) משתמשת בשירותי פקיד ב 44% יותר מממוצע הכולל של המשתמשים בשירותים הבנקאיים. משמעות עובדה זו כי האוכלוסייה הבוגרת תיפגע מהעלאת המחירים בשיעור ממוצע גבוה יותר מכלל האוכלוסייה והפגיעה בה תהיה גדולה יותר .
מנתונים אלה עולה כי נדרשת פעולה מיידית להגנתם של כלל הצרכנים ובמיוחד האוכלוסייה הבוגרת  ובהתאם פנתה המועצה למפקח להפעיל סמכותו בקביעת תעריפונים מצומצמים ייעודיים לאוכלוסיות אלה בהם תוזל מאד העמלה על פעולת פקיד.
בנוסף, לאור הפרסומים שעלו לאחרונה בתקשורת, בדבר המגעים בין הבנקים בטרם העלאת העמלות, פונה המועצה לצרכנות ומבקשת מהמפקח על הבנקים להתערב מיידית בגובה העמלות והפחתתן בשיעור ההתייקרות.
כן מבקשת המועצה לצרכנות להקל על נוהל המעבר בין הבנקים, ולהפוך אותו לפשוט ומיידי לצרכנים, בדרך שתחייב את הבנק אליו עוברים, לבצע את כל פעולות המעבר הנדרשות. המועצה מוסרת כי נהלים המפשטים מעבר מבנק לבנק כבר קיימים במדינות שונות בחו"ל.
מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג אומר אין  חולק על חשיבות הצעדים שנקבעו במסגרת הרפורמה בתחום השקיפות והבהירות של העמלות, אולם  אין בשינויים אלה די כדי להקל את נטל העמלות המוטל על הצרכנים, לפיכך נדרשת התערבות המפקח.