המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2014

ארכיון כתבות 2014

תאריך: 28/09/2014

עדכון חשוב למתלוננים בנוגע לפרשת איקיוטק
המועצה לצרכנות שלחה מכתב עדכון לכל הצרכנים שהגישו תלונה כנגד חברת איקיוטק. במידה והגשתם תלונה ולא קיבלתם את המכתב - אנא היכנסו להתעדכן לגבי ההתפתחויות החדשות בפרשהמצורף בזאת מכתב שנשלח אל כלל ציבור הצרכנים שהגישו תלונה במועצה לצרכנות כנגד חברת איקיוטק. אנו מזכירים לכל מי שטרם הגיש תלונה לעשות זאת באמצעות טופס הגשת תלונה

 

הגשת תובענה ייצוגית נגד איקיוטק

 

ברצוננו לעדכן אתכם כי על פי הפרסומים בתקשורת, מנכ"ל איקיוטק והמייסד שלה בן אופק נעצר, נחקר על ידי המשטרה ושוחרר בערבות, כשהחשדות הן חשד לקשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה וגניבה של מיליוני שקלים מאזרחים תמימים.


לעניין דרישת התשלום שקיבלת, ככלל, התקשרות חוזית ברת תוקף נוצרת בהסכמת שני הצדדים לעסקה.


מאחר ונדרשת לשלם בטענה כי ביצעתם עסקה  שהנכם טוענים כי לא בוצעה על ידכם, אנו ממליצים לפנות בהקדם האפשרי לאותו עו"ד שפנה אליכם בשם "איקיוטק", בדואר רשום, ולציין:

 

1) טענותיכם כפי שפורטו בתלונתכם בדבר העדר עסקה/התחייבות.


2) דרישתכם לקבל אסמכתא לקיומה של עסקה/התחייבות או העתק מסמכי ההתקשרות או כל הוכחה אחרת המעידה על התקשרות בין הצדדים וכן אסמכתא על קבלת השירות.


3) דרישתכם להקפיא את הטיפול בתיק עד לקבלת תגובתם.


נבקשכם להעביר אלינו העתק של כל מכתב שישלח לעוה"ד של איקיוטק וכל תשובה שתקבלו.

 

כן נבקש להסב את תשומת לבכם כי ביום 15.7.14 המועצה לצרכנות הגישה בקשה לאישור תובענה ייצוגית במסגרת תיק ת.צ 29489-07-14 שעוסקת בשאלת תוקף התקשרות בין במרום/איקיוטק וחברות נוספות מקבוצת איקיוטק לבין הצרכנים. במסגרת התובענה הנ"ל, יכריע ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב בדבר תוקף ההתקשרויות של איקיוטק ותוקף דרישות התשלום הנשלחות על ידי איקיוטק לצרכנים שטוענים שלא התקשרו בעסקאות ואשר איקיוטק לא הציגה הוכחות כדין להסכמתם להתקשר בהסכם.