המועצה > חוק ומשפט > תקנות הגנת הצרכן

תקנות הגנת הצרכן

גילוי פרט מהותי לגבי נכס בידי נותן שירות

התקנות קובעות כי עוסק המתקן מכשיר עבור צרכן ומחליף בו חלק כלשהו, חייב לידע את הצרכן בדבר היות החלק החליפי, מקורי, משומש או משופץ ואת מחירי החלקים השונים כמוכן החלק שהוחלף יימסר לצרכן (לא חל  אם התיקון או ההחלפה הם במסגרת שנת אחריות, מנוי שירותי אחזקה או על פי חוק)