המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2013

ארכיון כתבות 2013

תאריך: 21/04/2013

מנכ"ל המועצה לצרכנות: לקיים דיון ציבורי באשר לרפורמה בחברת החשמל
במכתב ששלח עו"ד אהוד פלג, מנכ"ל המועצה לצרכנות, ליו"ר רשות לשירותים ציבוריים חשמל , כתב: חייבת הרשות דין וחשבון על תהליך קבלת ההחלטות וקיום דיון פתוח, גלוי ושקוף בעניין, עוד לפני שיוסכמו הדברים עם חברת החשמל והעובדים, לצרכני החשמל

 

 

לאור הפרסומים הרבים לעניין הרפורמה הצפויה בחברת החשמל, פונה עו"ד אהוד פלג, מנכ"ל המועצה לצרכנות, ליו"ר רשות לשירותים ציבוריים חשמל, עו"ד אורית פרקש- הכהן, בשם צרכני החשמל הביתיים בבקשה לקיים דיון ציבורי, פתוח, גלוי ושקוף לעניין הרפורמה המתגבשת כמפורט להלן:

 

1. נושא הרפורמה בחברת חשמל נמצא על שולחן ממשלת ישראל כבר למעלה מ-20 שנה. במשך השנים חלו שינויים רבים, הן לגבי מצב משק החשמל בישראל ובעולם והן לגבי תפיסות מקובלות בנושא הפרטה ורגולציה בתחומי  התשתיות.


2. למרות השנים הרבות מאז התקבלו ההחלטות לעניין הצורך ברפורמה, לא נערך דיון ציבורי פתוח בסוגיות העיקריות ובהן מהן מטרות הרפורמה, האם יש צורך ברפורמה, וכיצד ניתן להשיג מטרות הרפורמה באופן שלא תפגענה בצרכנים הביתים.


3. דו"ח התנועה לאיכות השלטון מתאריך מרץ 2011 אשר בחן את החלטות הרשויות בישראל בעניין הרפורמה בחברת החשמל לאורך כ-20 שנה העלה כי מעולם לא נערך דיון ציבורי פתוח בעניין הרפורמה במשק החשמל, וכי תוצאות צפויות של הרפורמה היא  עלית מחירים לצרכן הביתי מחד והעמדת   אמינות אספקת החשמל למגזר הביתי בסכנה.


4. לאור הזמן הרב שחלף מאז הוחלט על ביצוע רפורמה בחברת החשמל, על גלגוליה השונים של ההחלטה, ולנוכח מסקנות הדו"ח הנ"ל, אשר כאמור בחן את כל ההחלטות והדוחו"ת שעמדו ברקע להחלטה על הרפורמה,  לעמדת המועצה לצרכנוות קיימת לרשות  חובה ציבורית, לבחון את ההחלטות בעניין מחדש תוך שיתוף הציבור בכל המידע הנוגע לנחיצות הרפורמה, מטרותיה והתוצאות הצפויות לצרכנים הביתיים. הציבור שבע  כבר מרפורמות שמנהלות על הגב שלו, מבלי שהוא שותף להחלטות אבל תמיד מצופה לשלם את החשבון בסוף.

 

5. מאחר וכבר כעת ברור שאת החשבון עבור הרפורמה בכוונת הרשות  להגיש לצרכנים בדרך של העלאת מחירי החשמל, , לפיכך חייבת הרשות דין וחשבון על תהליך קבלת ההחלטות וקיום דיון פתוח, גלוי ושקוף בעניין, עוד לפני שיוסכמו הדברים עם חברת החשמל והעובדים, לצרכני החשמל, אשר לפתחם היא מתכוונת לגלגל את תוצאות החלטותיה.