המועצה > חדשות ועדכונים > מאמרים

מאמרים

תאריך: 07/01/2013

בחירות 2013 בחרו בתבונה  בב.ק.ש.ה / עו"ד אהוד פלג

סוגיה מוכרת בתעמולת בחירות היא השאלה האם משווקים מועמד פוליטי כפי שמשווקים בקבוק קוקה-קולה? דבר אחד ברור- תהליך קבלת ההחלטות של הבוחר צריך להכיל את אותם השלבים בבחירה פוליטית ובבחירה צרכנית. השאלה היא רק האם הבוחר מיישם אותם או שבחירתו מתקבלת בתהליך חלקי וחסר.

שיקולי הבחירה של הצרכן הישראלי הם נושא לסקר שתפרסם בקרוב המועצה הישראלית לצרכנות לקראת השקתו של פרויקט ס.מ.ל: סיירת המועצה לצרכנות – שמטרתו בין היתר הבאת מידע השוואתי מסודר ושיטתי לציבור הישראלי על מחירי מוצרי מזון, וכן הצגת שמותיהם של בתי עסק הפוגעים בזכויות הצרכנים, על מנת שהציבור יידע להיזהר מהם.

נהוג לחשוב כי הישראלים מבצעים בחירות אמוציונאליות – בחירות מהבטן - הנחשבות לסוג נחות של בחירה.


אולם, אין לבלבל בין עירוב אידיאולוגיה ורגשות בתהליך הבחירות- דבר שהוא לכשעצמו טבעי,  אנושי ורצוי – לבין התעלמות מפעולות בדיקה והשוואה רציונאליות, שבלעדיהן תהליך קבלת החלטה עלול להחסיר מידע חשוב ורלבנטי.


כך לדוגמא, הצבעה למועמד או למועמדת המשדרים כריזמה ומדברים  באופן רהוט וכובש עלולה להתגלות כטעות, אם לא נבדקו המצע וההבטחות  במבחן ההתמודדות עם העובדות ובמבחן הקשר הסיבתי לבעיות אותן הם מתיימרים לפתור, לרבות מבחן ברות- הביצוע שלהם כתנאי ליכולת לממשם.


 ניתן להשוות זאת לדברי כיבושין המאפיינים פרסומות מסחריות שונות והמבטיחים הרים וגבעות המיוחסים למוצר מסוים. האינטרס של המפרסם לשכנע את הצרכן לרכוש את המוצר מובן וברור.
מידת ההתפתות של הצרכן לעומת זאת ,תלויה בדרך כלל גם בו עצמו ובמידה בה יפעיל את מנגנוני הבקרה שלו, שעליהם ממליצה המועצה לצרכנות באופן עקבי:

 

בדוק, קרא, שאל, השווה - ובראשי תיבות: ב.ק.ש.ה.


ארבע פעולות בסיסיות אלה יכולות לעשות את ההבדל בין נפילה בפח מלכודות הדבש של הפרסומות, לבין בחירה חכמה העונה על  הצרכים ומספקת לך תמורה הולמת עבור כספך.
פעולות אלה עשויות להתגלות כמועילות מאוד גם בתהליך הבחירה הפוליטי ולהוליד בחירה נכונה יותר מנקודת ראותו של המצביע . מעבר לחובה לעצמו- לנהל את בחירותיו באופן שההחלטות תתאמנה ותהלומנה את צרכיו ורצונותיו- מוטלת על כל אחד מאיתנו בבחירות פוליטיות גם חובה אזרחית פטריוטית: לדאוג לכך כי הקול שלנו יתרום ליצירת מדינה טובה יותר, בזכות הרכב ראוי של סיעות, אישים  ורעיונות בהנהגת המדינה.


חובה זו ויכולת ההשפעה הנלוות אליה הן יתרונה הגדול של החברה הדמוקרטית ומבטאות את זכות הבחירה השוויונית והחופשית- הזכות החשובה ביותר בדמוקרטיה.


אנו נחטא לחובתנו האזרחית ונחמיץ את ההבטחה הגדולה שבזכות הבחירה החופשית,  אם לא נדע לבצע את בחירותינו בתהליך נכון של קבלת החלטות:


במישור הצרכני- נעשה מקח טעות בבחירת מוצר או שירות נחות בהשוואה לצרכינו.


במישור הלאומי- נחמיץ את הסיכוי ליצור כאן מדינה טובה יותר.


סיסמת הבחירות המתאימה איפוא לשנת 2013 בשני המישורים היא:  בחרו בתבונה בב.ק.ש.ה.