המועצה > מדריכים > טיפים לצרכן
מועדוני לקוחות

במועצה לצרכנות התקבלו  כמה תלונות של צרכנים בנושא מועדוני לקוחות. צרכנים נדרשו למסור פרטים אשר לא נראו להם רלוונטיים לחברות במועדון (למשל: האם הנך בעלים של מקרקעין?), והם ראו בכך פגיעה בפרטיות. צרכנים אחרים הלינו על הצפה בפרסומות או במשלוח דיוור ישיר בעקבות ההצטרפות למועדון. צרכנים התלוננו שהעסקאות התבררו בדיעבד כיקרות יותר מאשר הוצע להם בעת הצטרפות למועדון. 
טיפים לפני שמחליטים להצטרף למועדון:
 • יש לקרוא בתשומת לב את התקנון המלא – לעתים  מציגים לצרכן רק טופס רישום ותקציר של התקנון ואומרים לו שהפרטים המלאים מפורטים בתקנון.
 • יש להקדיש תשומת לב מיוחדת למקרים שבהם  נדרש ויתור על זכות לפרטיות, הסכמה למשלוח דיוור ישיר וכו'.
 • יש מועדונים המציעים מבצעי הנחות לחברים, וחברים רבים מניחים  כי אכן מדובר במחירים זולים ממחירי השוק. לעתים מתברר שלא כך הדבר. יש לבחון כל עסקה או מבצע הנחות בנפרד.
 • יש מועדונים שאינם גובים דמי חבר, אך שומרים על הזכות לגבות דמי חבר בעתיד. יש לתת את הדעת לכך, ובמיוחד אם אין קביעה מפורשת מה יהיה גובה דמי החברות  בעתיד.
 • יש מועדונים השומרים לעצמם זכות לנתח את הקניות, לאפיינם ולעשות שימוש במידע. לא כל הצרכנים היו מסכימים לכך אילו ידעו על זכות זו. לעתים יש סעיפי פגיעה מינוריים יותר, המבטיחים כי מידע כזה ישמש רק לצורך הצעה עסקית עתידית המתאימה לצרכנים.
 • חשוב לקרוא היטב מה מוצע לצרכן. לעתים אמנם ניתנות הנחות, אך החברות במועדון אינה מאפשרת לצרכן ליהנות מכפל מבצעים או שהיא אינה מאפשרת לו ליהנות ממבצעים אחרים. לכן מומלץ לשקול אם כדאי להצטרף למועדון או לא.
 • היו מקרים בעבר שחברות במועדון הייתה כרוכה בשירותים נוספים, כמו חברות במועדון + כרטיס אשראי. חובה לקרוא את שני ההסכמים ולראות אם שניהם מתאימים (למשל, במועדון מסוים נטען בעבר כי החברות הינה בחינם, אך הפטור מדמי חבר מותנה ברכישות בהיקף כספי מסוים כל חודש,  ואם לא התקיים תנאי זה, החברות במועדון כרוכה בתשלום). דוגמה נוספת, צרכנים גילו בדיעבד, לאחר החתימה על בקשה להנפקת כרטיס אשראי של מועדון הלקוחות, כי כל הרכישות מבוצעות באופן אוטומטי בתשלומים עם ריבית.
 • אין סיבה להצטרף למועדון אם אינו מכוון לקבוצת האוכלוסייה שהצרכן משתייך אליו. למשל, גם אם האב יכול לרשום את בנו כחבר במועדון של גמלאי חברה מסוימת – לא בטוח שהשירותים שיוצעו יהיו רלוונטיים למצטרף הצעיר. כדאי לבדוק ולהצטרף רק כשהמועדון מתאים.
 • חשוב ביותר – אם מציעים לכם  להצטרף למועדון כשאתם בלחץ, או כשאתם עומדים בתור ומאחוריכם שורה של לקוחות רגזניים – סרבו לחתום מבלי לקרוא את התנאים, אף אם אתם מאבדים הנחה בקנייה זו. בשל הלחץ לא מספיקים לקרוא ולהבין על מה חותמים. במועצה התקבלה תלונה בה נמסר כי התברר בדיעבד שהחברות במועדון כללה גם רכישת כרטיס אשראי נוסף המונפק בשיתוף עם הרשת.
 • חשוב תמיד לבדוק אם קיימת אפשרות להשתחרר מהחברות ולברר אם הדבר כרוך  בתשלום קנס כלשהו.
   
כרטיסי מועדון שהם כרטיסי אשראי:
 • ישנם מקרים שבהם החברות במועדון כרוכה בשירותים נוספים, כמו חברות במועדון + כרטיס חיוב. חובה לקרוא את שני ההסכמים ולראות אם שניהם מתאימים (למשל,  יש חברות בחינם, אך החינמיות מותנית ברכישות בהיקף כספי מסוים, ואם לא התקיים התנאי הזה – יש תשלום דמי חבר).
 • מומלץ מאוד לדרוש העתק של טופס ההצטרפות לקריאה בבית לפני שחותמים ולקרוא אותו בעיון.
 • חשוב תמיד לבדוק אפשרות של השתחררות מהחברות ואם הדבר כרוך בעלות כלשהי.