המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2013

ארכיון כתבות 2013

תאריך: 20/11/2013

היועץ המשפטי לממשלה תומך במועצה לצרכנות בייצוג בעלי זכויות הנופש נגד קלאב הוטל
עו"ד יהודה וינשטיין סבור כי אין מקום להמשיך בניהול התביעה המקורית אשר אינה מנוהלת כיאות ותומך בתובענה חדשה שתוגש בידי המועצה ותביא לבירור תביעתם של בעלי זכויות הנופש בצורה הטובה ביותר

 


התובענה הייצוגית בעניין ת.א 2399/03 דני בירנבוים ואח' נ' קלאב אין אילת אחזקות בע"מ ואח', הוגשה נגד חברת קלאב הוטל בשנת 2001, ואוחדה עם תביעה נוספת שהוגשה בשנת 2003. בתביעה נטען כי קלאב הוטל גובה מבעלי זכויות הנופש דמי אחזקה גבוהים ומופרזים, כי דמי האחזקה מחושבים בשיטה מוטעית המגדילה את דמי האחזקה לטובת קלאב הוטל, וכן כי קלאב הוטל גובה מגוון רחב של תשלומים נוספים בסכומים מופרזים ובניגוד למוסכם בין הצדדים. בתביעה נטענו טענות גם לעניין הניהול והיעדר פיקוח ראוי בקביעת שיעור דמי האחזקה.

היועץ המשפטי לממשלה, שהתייצב בהליך עוד בשנת 2002 בשל האינטרס הציבורי החשוב שבבירור התביעה, הגיש היום את עמדתו לבית המשפט, שבה טען כי האופן שבו התביעה מנוהלת עד כה, לאחר שנים רבות וללא שום הישג לבעלי זכויות הנופש, הינו בעייתי ביותר, עד כי נראה שהתובע הייצוגי אינו מייצג באופן הולם את עניינה של הקבוצה. עוד טען היועץ, אשר סבר כי התובענה כשלעצמה הינה תובענה ראויה וטובה, כי במהלך התביעה וויתר התובע הייצוגי על חלק משמעותי ביותר מן הטענות שהיו לו, ויתר על ראיות וחקירות בהליך שיכלו להוכיח שהייתה גבית יתר, הגיש הסדרי פשרה שפגעו בזכויות הצרכנים והרעו את מצבם (הסדרים אשר נדחו בידי בית המשפט), ולמעשה זנח את תביעתו. לאור התנהלות הדברים, סבר היועץ המשפטי לממשלה כי ראוי שגוף ציבורי, ששם לנגד עיניו את טובת בעלי זכויות הנופש, יקח את המושכות וינהל את התביעה, ויביא סוף לפרשה כאובה זו.

המועצה הישראלית לצרכנות, אשר התייצבה גם היא בתובענה הייצוגית במהלך השנים והביעה התנגדותה להסדרי הפשרה שהוגשו לאישור בית המשפט, הודיעה ליועץ המשפטי לממשלה כי בכוונתה להגיש תובענה ייצוגית נוספת, רחבה ומבוססת, בשם בעלי יחידות הנופש, שבה תעמוד על כל טענות בעלי היחידות, במטרה להביא להשבה של הכספים שקלאב הוטל, לכאורה, גבתה ביתר.

משכך, סבר היועץ המשפטי לממשלה כי אין מקום להמשיך בניהול התביעה המקורית אשר אינה מנוהלת כיאות ואשר ממילא נמצאת בשלבים ראשוניים שלה על אף חלוף השנים, ובשל הסדרי הפשרה הרבים שהוגשו בתיק, ותמך בתובענה חדשה שתוגש בידי המועצה ותביא לבירור תביעתם של בעלי זכויות הנופש בצורה הטובה ביותר. לניהול התביעה במהירות חשיבות מרובה במיוחד נוכח הסכומים הגבוהים שמשלמים בעלי היחידות מדי שנה.

עוד בנושא: עדכון לציבור המתלוננים במועצה לצרכנות נגד קלאב הוטל - לחצו כאן