המועצה > פרוייקטים > המחלקה לאכיפה אזרחית > פסקי דין בתביעות קטנות שנוסחו ע"י המועצה לצרכנות

יעקב נ' הום קולקשן בעמ: בחירת צבע שונה לרהיט איזה נחשבת להזמנה מיוחדת

 

 

צרכן שהזמין פריט ריהוט וביקש לשנות את צבעו נתקל בסירוב וביקש לבטל את העסקה. בית העסק טען שמדובר בהזמנה מיוחדת ועל כן לא ניתן לבטל את העסקה. השופט קיבל את עמדת המועצה לצרכנות ופסק לטובת הצרכן.

 

בית המשפט לתביעות קטנות ברחובות קיבל את תביעתו של צרכן אשר טופל במועצה לצרכנות ואף ניתן לו סיוע בניסוח כתב תביעה על ידי צוות אכיפה אזרחית.

 

עיקרי התביעה: הצרכן רכש מהנתבעת פריט ריהוט, בהתאם לריהוט ונתוניו כפי שהוצגו בחנות. כל שהצרכן ביקש הוא שינוי צבע הריהוט בלבד. בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), ביקש הצרכן לממש זכות "החרטה" המוקנית לו בדין ולבטל העסקה עם הנתבעת. הנתבעת סירבה להיעתר לבקשתו, בטענה כי הובהר לו בטופס ההזמנה כי מדובר "בהזמנה מיוחדת", המהווה חריג למימוש זכותו לבטל העסקה על-פי התקנות הנ"ל.

 

בעמדת המועצה לצרכנות כפי שהוצגה בתביעה הושם דגש בפני בית המשפט לעובדה כי הצרכן ביצע הזמנתו לריהוט בהתאם לתיאור המוצר ומרכיביו כפי שהוצגו לראווה בחנות הנתבעת. כמו כן, הובהרה לבית המשפט העמדה, כי יש להבחין בין דרישות מיוחדות ואישיות של הצרכן, לבין אפשרויות בחירה לשינוי כלשהו במוצר עצמו, המוצעות לצרכן, כמו גם ליתר לקוחות בית העסק, על ידי בית העסק עצמו. ובפרט כשעסקינן בבחירה מתוך היצע קטלוגי קיים בבית העסק (ובמקרה זה בחירת גוון הריהוט על-פי "מניפת" הצבעים לבחירה שהוצגה לצרכן).

 

בהכרעת בית המשפט, כאמור, קיבל  השופט את תביעת הצרכן ועמדת המועצה לצרכנות כפי שהוצגה בקובעו: "התובע בחר ריהוט בהתאם למידות שהיו קיימות בחנות ולגבי מגוון הצבע, הרי בחר עפ"י קטלוג. אין בכך להפוך את העסקה להזמנה מיוחדת. הרי התובע הוזהר שאם הוא משנה את הגודל של הריהוט הדבר כרוך בתוספת כסף והוא הקפיד על כך להזמין את מה שראה בחנות".

 

עוד קבע בית המשפט: ".כאשר בית המשפט חייב לאזן בין זכות הצרכן לבטל עסקה לבין הפגיעה של העוסק עקב ביטול הזמנה, וכאשר הוא חייב לבחון אם מדובר בעסקה מיוחדת אם לאו, על בית המשפט להתייחס למכלול העובדות של המקרה. בהקשר זה לא מקובלת עלי טענת נציג הנתבעת, שבמקרה דנן היה עליו לבצע הזמנה מיוחדת, אלא רק להזמין את הפריט בצבע שהתובע ביקש ותו לא".

 

בית המשפט אף בחר להתייחס לנוהג הפסול של עוסקים מענף הריהוט, אשר בוחרים לקבע בטופסי ההזמנה עובדת היות ההזמנה ה"הזמנה מיוחדת", על מנת להימלט מתחולת תקנות ביטול עסקה הנ"ל על הזמנות המבוצעות דרכם: כאשר אין הדבר נותן ביטוי להזמנה הקונקרטית שבוצעה, אלא כמינוח סטנדרטי המקובע בטופס עצמו. באומרו: "דעת בית המשפט אינה נוחה מנוסח חשבונית העסקה, כאשר המילים "הזמנה מיוחדת" צוינו בתחילת המסמך כאילו שדובר על טופס סטנדרטי".

 

תוצאות ההליך המשפטי: בית המשפט הורה לנתבעת על ביטול העסקה במסגרת זכות הצרכן לדרוש זאת בהתאם לתקנות ביטול עסקה, בנסיבות העניין. כמו כן בית המשפט הסתפק בפסיקת 500 ₪ עבור התובע, בגין הוצאות משפט.

 

לצפיה בפסק הדין תק 37806-07-13 אהרון יעקב נ' הום קולקשן בעמ לחצו כאן 

כתב תביעה לדוגמא

 

פסקי דין

 

 

מדריך תביעות קטנות

 

הסבר על התהליך

 

הגשת תלונה