המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2015

ארכיון כתבות 2015

תאריך: 04/06/2015

גביית דמי ביטול עבור מספר פרטים בהזמנה אחת - מה קבע ביהמ"ש העליון?
בפסק דין שניתן בביהמ"ש העליון נקבע כי "ככל שניתן לבטל רכיב מסוים בתוך הזמנה אחת באופן נפרד, יש לראות רכיב זה כעסקה נפרדת לצורך גביית דמי ביטול" והפך החלטה אחרת בנושא. המועצה לצרכנות מצדדת כי בעת ביטול עסקת מכר מרחוק דמי הביטול ייגבו עבור ההזמנה כולה, ולא עבור כל פריט בנפרד


 

ביום 17.8.2014 ניתן פסק דין בע"א 12\7187 עו"ד ליאור צמח נ' אל על נתיבי אויר לישראל. הערעור הנו על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בת"צ 46359-05-11, שבו נדחתה בקשת המערער לאשר את תביעתו כנגד המשיבה כתובענה ייצוגית.

 

בית המשפט העליון דן בשאלה האם בעקבות ביטול הזמנה של כרטיסי טיסה שנרכשו בעסקת מכר מרחוק, רשאי העוסק לגבות דמי ביטול בגין כל כרטיס בנפרד, או שמא יש לראות בהזמנה עסקה אחת.


בית המשפט העליון דן בפרשנות של סעיף 14ה(ב)(1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, העוסק ב"דמי ביטול" שעוסק רשאי לגבות מצרכן המבטל עסקת מכר מרחוק במועד הקבוע בדין. בהרכב של שלושה שופטים קבע בית המשפט העליון כי בעת ביטול עסקת מכר מרחוק, העוסק רשאי לגבות דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ לפי הנמוך עבור כל פריט בנפרד ולא דמי ביטול חד פעמיים עבור ההזמנה כולה.


בית המשפט קבע את המבחן לגביית דמי ביטול: ככל שניתן לבטל רכיב מסוים בתוך הזמנה אחת באופן נפרד, יש לראות רכיב זה כעסקה נפרדת לצורך גביית דמי ביטול. כך למשל, חבילה הכוללת מוצרים מסוגים שונים: טלוויזיה, תנור ומקרר – הואיל וניתן לבטל באופן נפרד כל רכיב מתוך החבילה, יש לשלם דמי ביטול בגין כל רכיב בנפרד, ואין משמעות לכך שהביטול נעשה לגבי פריט אחד או לגבי ההזמנה כולה.


הלכה זו הפכה את ההלכה שנקבעה על ידי בית המשפט העליון חודש קודם לכן (כב' השופטת ארבל (בדימ') ברע"א 13\3429 רז נ' גוליבר תיירות בע"מ) לפיה העוסק רשאי לגבות דמי ביטול בגין סכום העסקה הכולל ולא בגין ביטול כל פריט בנפרד.


בימים אלה מתקיים דיון נוסף בבית המשפט העליון בתיק זה והדיון צפוי להתקיים בחודש ינואר 2016. היועץ המשפטי לממשלה התבקש להגיש את עמדתו בתיק. המועצה הישראלית לצרכנות מקווה שבית המשפט יקבל את עמדת המועצה לצרכנות שהתייצבה בתיק ותמכה בעמדת המערער לפיה בעת ביטול עסקת מכר מרחוק דמי הביטול ייגבו עבור ההזמנה כולה, ולא עבור כל פריט בנפרד.


 

למידע נוסף אודות דמי ביטול לחצו כאן >>