המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2015

ארכיון כתבות 2015

תאריך: 22/01/2015

בדיקת המועצה לצרכנות: הצרכנים לא יכולים לערוך השוואה אמיתית בין הבנקים
על-פי תחשיבים שערכה המועצה לצרכנות, שאלת הבנק הזול ביותר, תלויה ומשתנה על-פי קריטריון שעל פיו מדרגים אותם. הדירוג שפורסם לאחרונה ע"י בנק ישראל אינו אומר דבר לצרכן הספציפי. מנכ"ל המועצה דורש שהפיקוח על הבנקים יקבע מחיר אחיד גם על סל העמלות המורחבהדוח החצי שנתי של בנק ישראל (ינואר-יוני 2014), המציג תמונת מצב של עמלות הבנקים שפורסם לאחרונה, מנסה לדרג את הבנקים על פי עלות שירותיהם לצרכנים. הדו"ח דרג את הבנקים על-פי עלות העמלות שהם גובים מהצרכן עבור הוצאה חודשית ממוצע בפועל של משק בית, וזאת בעבור שירותים נפוצים בעו"ש. בהתאם להוצאה חודשית ממוצעת זו, דרוג העמלות בין הבנקים נקבע (מהבנק הזול לבנק היקר): דיסקונט, לאומי, פועלים, מזרחי ובינלאומי.


לאחר שקראו את הדו"ח, במועצה לצרכנות הגיבו כי למרות המאמצים המבורכים של בנק ישראל, המיועדים להקל על הצרכנים להשוות בין הבנקים, במטרה להתניע את התחרות במיקטע מישקי הבית- המצב הקיים עדין איננו מאפשר לצרכנים לבצע את ההשוואות. לצערנו, אומרים במועצה לצרכנות, כי מהדוח נוצר מצג בעייתי שעלול לבלבל את הצרכנים.


על-פי תחשיבים שערכה המועצה לצרכנות שאלת הבנק הזול ביותר, תלויה בקריטריון שעל פיו מדרגים אותם. לצרכן הספציפי דירוג זה אינו אומר דבר, שכן תחשיב הדירוג הרלבנטי לגביו יעשה בהתאם לנתוני התנהלותו הכספית, ויחייב שיקלול של עמלות בשקלים וריביות (על האשראי) באחוזים.


להלן טבלה המדרגת את הבנקים השונים בהתאם לעמלות אותם הם גובים. הטור השמאלי הינו עפ"י נתוני בנק ישראל, השני משמאל- עמלה בערוץ ישיר (ללא פקיד), שלישי משמאל- עלות פעולה באמצעות פקיד, טור שני מימין- עלות מסלול מורחב וטור ימיני- לכאלה שנמצאים במדרגת הריבית הראשונית.


 

* במדרגת ריבית הראשונה (מתואמת) בקרב מקבלי משכורות החל מ- 1.9.14

** בעבור שירותים נפוצים בעו"ש (כולל מסגרת אשראי) במחצית ראשונה של שנת 2014

*** 0.7 פעולות פקיד ו- 10 פעולות ישירות. ללא אוברדראפט. עמלות בלבד, ללא מסלול עמלות

**** 10 פעולות פקיד ו- 20 פעולות ישירות ללא אוברדראפט. עמלות בלבד, ללא מסלול עמלות

 

כפי שעולה מהנתונים מעלה, שאלת הבנק הזול ביותר, תלויה בקריטריון שעל פיו מדרגים אותם. בפועל, כל הצרכנים שונים ואין צרכן אחד דומה למשנהו- במשכורות למשק בית, בהוצאות, באוברדראפט וכו'.על כן, לקחה המועצה לצרכנות פרופילים שונים של לקוחות בנק (12 פרופילים שונים, בהתאם למאפייני התנהלותם הכספית בבנק) וחישבה את דירוג הבנקים הכדאיים מבחינתם. כך לדוגמא:


1. בקרב מבצעי 0.7 פעולות פקיד ו- 10 פעולות, תשלום עמלות ללא מסלולים (*) – מוגדר כממוצע הפעולות ע"י בנק ישראל- הכי זול בבנק הפועלים.


2. בקרב מבצעי 0.7 פעולות פקיד ו- 10 פעולות בערוץ ישיר, במסלול עמלות בסיסי – במקרים מסוימים הכי זול בנק הפועלים ובמקרים אחרים הכי זול בנק מזרחי (תלוי בגובה משיכת היתר).


3. בקרב מבצעי 10 פעולות פקיד ו- 20 פעולות, תשלום עמלות ללא מסלולים - במקרים מסוימים הכי זול בנק לאומי ובמקרים אחרים הכי זול בנק הפועלים (תלוי בגובה משיכת היתר).


4. בקרב מבצעי 10 פעולות פקיד ו- 20 פעולות, במסלול עמלות מורחב - במקרים מסוימים הכי זול בנק הפועלים ובמקרים אחרים הכי זול בנק לאומי (תלוי בגובה משיכת היתר).החל מ- 1.4.2014, עפ"י הנחיית המפקח על הבנקים, נדרשים הבנקים להציע ללקוחותיהם סלי עמלות לניהול חשבון העו"ש.


קיימים שני סלי עמלות:

סל בסיסי – הכולל 1 עמלת פקיד ועד 10 פעולות ישירות, במחיר מפוקח של 10 ₪ לחודש, בכל הבנקים.

סל מורחב – הכולל עד 10 פעולות פקיד ועד 50 פעולות ישירות, במחיר שאינו מפוקח, אך נע בין 20 – 30 ₪ לחודש (כל בנק גובה מחיר אחר). 

לקוח שאינו עובר לאחד מסלי העמלות, ממשיך לשלם על כל פעולה בנפרד (עמלת פקיד או עמלת פעולה ישירה - Pay as you go ). 


אך אליה וקוץ בה: הצרכנים לא יודעים לעשות חישוב כזה. בסקר של המועצה לצרכנות משנת 2011, באמצעות מכון המחקר גיאוקרטוגרפיה,  התבקשו הצרכנים להשוות עלות חשבון עו"ש בין שני בנקים שונים, כאשר העלות כוללת עמלות עו"ש וריבית אוברדראפט. מהסקר התברר, כי הצרכנים לא יודעים להשוות בין הבנקים במקטע העמלות והריביות, 70% מהתשובות של הנשאלים לשאלה היו לא נכונות או שהנשאלים ציינו שהם כלל לא ידעו לענות עליה.

 

מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות, עו"ד אהוד פלג: עד שהפיקוח על הבנקים לא יקבע מחיר אחיד גם על סל העמלות המורחב, לא תתאפשר השוואה לא תתאפשר התמקחות ולא תותנע התחרות. מנכ"ל המועצה פנה לדודו זקן, המפקח על הבנקים בקריאה להשלים את מהלכיו החשובים, ולקבוע מחיר אחיד בכל הבנקים גם למסלול המורחב. צעד כזה- אומר עו"ד פלג- יאפשר למועצה לומר לצרכנים: אל תתעסקו עם עמלות העו"ש הן ממילא זהות בכל בנק, והתפנו להשוות את הריביות. חישוב כזה הצרכנים יודעים לעשות. וזהו התנאי שקיומו יאפשר סוף סוף יצירת תנאי תחרות, מסכם מנכ"ל המועצה.

 

בשורה התחתונה: כמה תשלמו בכל חודש (בשקלים)?* מסלולי העמלות מתייחסים לנתונים שאותם הגדיר בנק ישראל. מסלול בסיסי כולל פעולה אחת מול פקיד ו-10 פעולות בערוצים ישירים. מסלול מורחב כולל 10 פעולות מול פקיד ו-50 פעולות בערוצים ישירים. העמלות ללא מסלול מתומחרות לפי פרופיל השימוש שקבע בנק ישראל ומחושב לפי 0.7 פעולות מול פקיד ו-10 בערוצים ישירים. העמלות במסלולים הכוללים אוברדראפט כוללות את תשלומי הריבית שישלמו הלקוחות על משיכת היתר על פי תעריפי הבנקים נכון ל-1.9.2014