המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2011

ארכיון כתבות 2011

תאריך: 19/09/2011

המועצה הישראלית לצרכנות: עשרות אלפי איש הזכאים לתעריף מופחת מחברת החשמל לא מקבלים אותו

בתובענה שהוגשה באמצעות משרד עו"ד אהרנסון, אבולעפיה ושות' ועו"ד עופר לוי, מבקשת המועצה לצרכנות מבית המשפט להורות לחברת החשמל לקיים לאלתר את חובותיה וכן לצקת תוכן מעשי להוראת התקנה, ולקבוע מהו אותו פרסום אליו התכוון המחוקק, היינו, באיזו מדיה יש לפרסם, מהי התדירות הנדרשת לפרסום, מהו הפרסום המתאים (ולמשל באילו שפות יש לפרסם בהקשר של הזכאים).

ביום 27.6.07 נכנס לתקפו תיקון מס' 6 לחוק משק החשמל, שבמסגרתו נקבעה זכאותן של אוכלוסיות מוחלשות לקבלת הטבה בתשלומי החשמל. הסעיף נועד להקל על אוכלוסיות המתקשות לעמוד בהוצאות הכרוכות בתשלום עבור שימוש בחשמל.  המחוקק  הסמיך את השר לקבוע זכאויות של אוכלוסיות  נוספות במידת הצורך. 
 
חברת החשמל צריכה להעניק  את ההטבה לפי רשימות ממוחשבות של פרטי הזכאים שיועברו לה על ידי המוסד לביטוח לאומי או הרשות לזכויות ניצולי שואה במשרד האוצר. "בין הכיסאות" נופלים כל אותם אלו שנמצאים באותן רשימות אך אינם נחשבים ל"צרכנים רשומים" של חברת חשמל. לכן נקבע כי על חברת החשמל לפרסם מזמן לזמן באמצעי התקשורת מידע כללי בדבר הזכאים  לתשלום מופחת, וזאת כדי לעורר מודעות שתאפשר גם למי שאינו צרכן רשום אצל חברת חשמל, לפנות אליה ולקבל את ההנחה. 
 
אולם מבדיקות המועצה לצרכנות עולה שחברת החשמל לא מילאה אחר חובתה זו.
מנתונים המופיעים במכתב מטעם הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (מדצמבר 2010) וכן מפרוטוקול דיון שנערך בוועדה בכנסת,  עולה כי מדובר בכ – 46,000 איש אשר זכאים לתשלום מופחת אך אינם מקבלים אותו.
 
לאור העובדה כי מדובר בציבור מוחלש, הכולל בין היתר ניצולי שואה ונכים, ישנו אינטרס ציבורי מן המעלה הראשונה לדאוג לאותם נזקקים והדרך הנכונה לכך היא תובענה ייצוגית.
בתובענה שהוגשה באמצעות משרד עו"ד אהרנסון, אבולעפיה ושות' ועו"ד עופר לוי, מבקשת המועצה לצרכנות מבית המשפט להורות לחברת החשמל לקיים לאלתר את חובותיה וכן לצקת
תוכן מעשי להוראת התקנה, ולקבוע מהו אותו פרסום אליו התכוון המחוקק, היינו, באיזו מדיה יש לפרסם, מהי התדירות הנדרשת לפרסום, מהו הפרסום המתאים (ולמשל באילו שפות יש לפרסם בהקשר של הזכאים).
 
מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג, אומר כי זכויות צרכניות לא נועדו להיות אות מתה בספר רחוקים; יש לדאוג לכך כי הרשויות תאכופנה אותן וכי התאגידים העסקיים יכבדו אותן.
עוד מוסיף מנכ"ל המועצה כי אי פרסום דבר זכותה של האוכלוסייה המוחלשת לקבל הנחה במחיר החשמל, כמוהו כשלילת זכותה בפועל, וזאת בניגוד לכוונת המחוקק.