המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2011

ארכיון כתבות 2011

תאריך: 03/11/2011

המועצה הישראלית לצרכנות: אין מנוס מחקיקה לביטול עמלות העו"ש לצורך הוזלת הריביות של משקי הבית בשירותים הבנקאיים
המועצה לצרכנות הציגה היום את עקרונות החוק בפני יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ כרמל שאמה הכהן ובפני חבריה, כפועל יוצא מכך ועדת הכלכלה נרתמה לקידום יוזמת החקיקה בשיתוף פעולה עם המועצה לצרכנות.

בדיון היום בועדת הכלכלה אמר מנכ"ל המועצה לצרכנות עו"ד אהוד פלג כי הבעיה העיקרית בתחום הבנקאות היא העובדה שהצרכנים הפרטיים "שבויים" בידי הבנקים בשל היעדר שקיפות לגבי עלות השירותים הבנקאיים, והיעדר יכולת השוואה של העלויות בין הבנקים השונים.  גביית עמלות בגין פעולות עו"ש בסיסיות מסרבלת את האפשרות של הצרכן הפרטי להשוות את עלות השירותים בין הבנקים השונים.

מסקר שערכה המועצה לצרכנות  באמצעות מכון המחקר גיאוקרטוגרפיה עולה כי  79%  מהצרכנים לא ניסו להתמקח עם הבנק על תעריפי העמלות. רק 20% מלקוחות הבנקים המקבלים הנחות בעמלות, קיבלו הנחה כתוצאה מהתמקחות עם הבנק.  הרוב המכריע של הנחות ניתנות לצרכנים כתוצאה  מהשתייכות  לארגון או לאוכלוסייה מועדפת על הבנק.  מבין  מקבלי ההנחות, שיעור בעלי הכנסה גבוהה גדול  ב 70% מבעלי ההכנסה הנמוכה.

עוד עולה מהסקר  כי 70% מהצרכנים לא יודעים להשוות בין הבנקים במקטע העמלות והריביות.
ביטול עמלות העו"ש יחשוף את פער הריביות בפני הצרכן, ויאפשר לו להשוות אותם בין הבנקים. יכולת ההשוואה תשפר לצרכן את כוח המיקוח ותביא להוזלת שיעורי הריבית.  מנתוני הסקר עולה כי אם תבוטלנה העמלות , שיעור הצרכנים המשווים את ריביות החובה יהיה גדול פי  4 לעומת המשווים את הריביות היום.

לדף העצומה שפתחה המועצה לצרכנות באתר האינטרנט שלה, הקוראת לוועדת הכלכלה לבטל את עמלות העו"ש , הצטרפו עד כה כבר 850,000 חותמים.

בשנת  2010 יזמה המועצה לצרכנות חקיקה לביטול עמלות העו"ש.  בניסיון למצוא הסדר מוסכם ניסתה המועצה להידבר עם המפקח על הבנקים, ולאור סירבו, מחדשת המועצה לצרכנות  במושב הכנסת הנוכחי את פתרון הנושא בחקיקה.

מנכ"ל המועצה לצרכנות עו"ד אהוד פלג : הכנסות הבנקים מעמלות עו"ש מהוות רק כ 2% מסך הכנסות הבנקים, למרות זאת הבנקים לא  ויתרו מיוזמתם על העמלות כפי שמקובל במקומות רבים בעולם. גם מחאת יוקר המחייה  לא גרמה לבנקים להתעורר ולהוזיל לצרכן את השירותים הבנקאיים.  עמלות העו"ש מהוות רשת הסוואה המונעת השוואה , ומהוות חסם תחרות במגזר משקי הבית.  לאור סירוב המפקח על הבנקים להתערב לפתרון הבעיה יבוא הפתרון רק בחקיקה." 

מצ"ב המצגת כפי שהוצגה לחברי וועדת הכלכלה