המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2011

ארכיון כתבות 2011

תאריך: 03/01/2011

עמדת המועצה לצרכנות: אין כל הצדקה להעלאת המס על הבנזין כי
המטרות לשמן נועדה העלאת המחיר- לא תושגנה בהעדר חלופות ראויות.


לקראת הדיון בוועדה לענייני ביקורת המדינה בנושא מחיר הבנזין בישראל, ולאור העלאת המחירים האחרונה, בדקה המועצה לצרכנות את ההצדקה הכלכלית להעלאת מיסוי מסוג בלו על בנזין בעת הזו. מהממצאים עולה כי העלאת המחיר אינה מוצדקת ותוצאותיה הן פגיעה נוספת במעמד הבינוני ובעיקר במעמד הבינוני הנמוך.

התנגדות המועצה מתבססת על מספר נימוקים ובהם:
על הבנזין מוטלים מיסים שונים המהווים למעשה כפל מס, מס המכונה בלו ומע"מ. ההצדקה ככל שהיא קיימת למיסוי כפול זה הינה, בין היתר, הרצון לחייב גורמים מזהמים המשתמשים בדלק, לשלם בגין נזקם לכלל החברה ולעודדם להשתמש בתחליפים מזהמים פחות.

העלאת מס הבלו בעת הזו, אינה מוצדקת לאור ההצדקה העומדת בבסיס הבלו – ועדה בין משרדית שבדקה את נושא ה"מיסוי הירוק" בשנת 2008 כבר קבעה כי הבלו בישראל על הבנזין הוא גבוה מהעלויות הנובעות מזיהום האוויר עקב השימוש בדלק.
היעדר אלטרנטיבה ראויה לשימוש ברכב פרטי – כאמור, בין יתר מטרות הבלו, לעודד את הצרכנים להשתמש באלטרנטיבות לשימוש ברכב פרטי, ואולם מערך התחבורה הציבורית בישראל אינו אטרקטיבי דיו ומשכך אינו משרת ציבור רחב של צרכנים, מסיבות שונות. צרכנים אינם רואים בתחבורה ציבורית אלטרנטיבה ראויה, בעיקר כאמצעי להגיע לעבודה ולחזור ממנה כך שימשיכו לעשות שימוש ברכבם הפרטי.

הבלו הינו מס רגרסיבי הפוגע בעיקר בבעלי הכנסות נמוכות יותר, ובעיקר המעמד הבינוני הנמוך – מאחר והבלו הוא מס אחיד, הוא פוגע יותר בבעלי ההכנסות הפנויות המצומצמות יותר, מאחר ומהווה אחוז גבוה יותר מכלל ההכנסה הפנויה.

מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג אומר כי הציבור בישראל סובל מהתייקרויות מרובות, המכבידות עליו בניהול חיי היומיום.
בנסיבות אלה, קובע מנכ"ל המועצה, אל לה למדינה להכביד את ידה ברכיב המיסוי, ולגרום בכך להחמרת הפגיעה בצרכנים. מדינת רווחה ניכרת לא רק בתמיכה שהיא נותנת למקרי הסעד שבתוכה, אלא גם בהתחשבות שלה במצבו של כלל הציבור ובמניעת הצטרפותם של משקי בית נוספים למעגל הניזקקים.