המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > הנחיות לניסוח כתב תביעה בנושא מכשיר חשמלי עם תקלות חוזרות ונשנות הנובעות מפגם

הנחיות לניסוח כתב תביעה בנושא מכשיר חשמלי עם תקלות חוזרות ונשנות הנובעות מפגם נגד יצרן, נותן שירותי תיקונים מטעם היצרן ומוכר של מוצר חשמלי פגום

 

 

במועצה הישראלית לצרכנות התקבלו תלונות של צרכנים שרכשו מוצר חשמלי / אלקטרוני / גז חדש במחיר הגבוה מ – 150 ₪.


בהתאם לנמסר בתלונות, במוצר החשמלי התגלו תקלות חוזרות ונשנות זמן קצר לאחר הרכישה. הצרכנים פנו ליצרן / יבואן, או לחברת שירות התיקונים הפועלת מטעמו והזמינו טכנאי שלא הצליח לפתור את הבעיה, או פתר אותה לזמן קצר בלבד.


בהתאם לקבוע בסעיף 2 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה תשס"ו – 2006 יצרן / יבואן של מוצר חשמלי שמחירו גבוה מ – 150 ₪ מחוייב לתקן בעצמו או באמצעות אחר מטעמו כל וללא תשלום, כל תקלה שהתגלתה במוצר במהלך תקופת האחריות (שנה ממועד המסירה בפועל, או ממועד ההתקנה, או ההדרכה לפי המאוחר.


חלק מהמוצרים יתוקנו בבית הצרכן – לדוגמא – מקרר, מקפיא, מכונת כביסה, מזגן, תנור בישול, מדיח וכו') במועדים המפורטים בתוספת השנייה ויתר המוצרים יתוקנו במעבדת שירות התיקונים של החברה במועדים המפורטים בתקנה 10.  למידע נוסף לחצו כאן >>


במקרה שהתקלה לא תוקנה, קובעת תקנה 6(ג) לתקנות כי על היצרן / היבואן לספק לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם עליהם, לפי בחירת היצרן.


בנוסף, אם היצרן / היבואן או נותן השירות מטעמו לא תיקן את התקלה במועד הקבוע בתקנות, יש לשלוח התראה בכתב – בו תתעדו את כל השתלשלות האירועים וציינו כי במקרה של אי תיקון התקלה במועד הקבוע בתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), בית המשפט רשאי לפסוק לטובתכם פיצוי ללא הוכחת נזק בסכום של עד 10,000 ₪ בתנאי שנשלח מכתב התראה לפני הגשת התביעה.


בנוסף, במקרה של תקלות חוזרות ונשנות, עולה חשש למכירת מוצר פגום כמפורט בסעיף 11 לחוק המכר ויש לשלוח למוכר התראה בכתב בה תתעדו את כל השתלשלות העניינים ותציינו כי בהתאם לסעיף 28 לחוק המכר, במקרה של מוצר פגום שלא תוקן לאחר שניתנה למוכר הזמנות לתקנו, על המוכר לספק לצרכן מוצר חדש שווה ערך, או לבטל את העסקה, או להציע לצרכן פיצוי והכל לפי בחירת הצרכן.

המוצר לא תוקן ?


המועצה הישראלית לצרכנות ניסחה עבורכם הצרכנים כתב תביעה לדוגמה לבית המשפט לתביעות קטנות אותו תוכלו למלא עם הפרטים שלכם, פרטי החברות ופרטי המקרה.


מומלץ לצרף לכתב התביעה חוות דעת מומחה כדי להוכיח כי המוצר לא תוקן ו/או כי התקלות מעידות על פגם.


לכתב התביעה יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים כמפורט בכתב התביעה ולהגישו בבית המשפט לתביעות קטנות.


סכום התביעה המקסימלי אותו תוכלו לתבוע בבית המשפט לתביעות קטנות עומד על סך של 34,000 ₪ (החל מיום 1.1.2020).


האגרה בבית המשפט לתביעות קטנות עומדת על סכום של 1% מסכום התביעה, אך לא תפחת מ – 50 ₪.

 

כתב תביעה לדוגמא בנושא מוצר פגום

 


קישורים שימושיים:

 

מדריך הגשה לתביעות קטנות של הרשות השופטת

 

מדריך הגשת כתב תביעה באתר המועצה לצרכנות