המועצה > חדשות ועדכונים > מאמרים

מאמרים

תאריך: 10/12/2009

תוכן קונקרטי לדוקטרינות עמומות: ניתוח התנהגותי של חוזים אחידים/ שמואל בכר -עיוני משפט לג (צפוי להתפרסם ב-2010).

הגישה ההתנהגותית רלוונטית לכל ענפי המשפט. מאמר זה דן בגזרה אחת מתוך מכלול רחב זה: דיני החוזים האחידים בהקשרם הצרכני. במסגרת זו מבקש המאמר לבחון כיצד משפיעות תובנות התנהגותיות על התנהגות הצדדים לחוזים אחידים ועל פיתוח הדין החולש עליהם, וכיצד יכולים דיני החוזים האחידים להגיב למציאות זו.

פוטנציאל התרומה הרב שיש לגישה ההתנהגותית למשפט איננו ממומש. חסר זה משפיע לרעה על יכולתם של המחוקק ובתי המשפט לתת מענה עקבי ומלא לבעיות שחוזים אחידים מעוררים. חסר זה אף מעודד את בתי המשפט ואת המחוקק להשתמש בנורמות משפטיות כדוגמת "תום לב" ו"תנאי מקפח". זאת, מבלי למלא נורמות אלו בתוכן קונקרטי המאפשר התפתחות סיסטמתית, דיון ביקורתי רציני, או הבנת הציפיות שיש למעצבי המדיניות המשפטית מן הצדדים לחוזה.
דיון בתובנות ההתנהגותיות הרלוונטיות לחוזים אחידים מאפשר הבנה טובה יותר של חלקים מהדין הנוהג ומפסיקת בתי המשפט. בנוסף, תובנות התנהגותיות מבהירות מדוע על בתי המשפט והמחוקק להיחלץ לצידו של הצד החלש לחוזה האחיד, ולהגן עליו מפני מניפולציות התנהגותיות או כשלים קוגניטיביים. לבסוף, הניתוח ההתנהגותי מאפשר הבנה טובה יותר של תוצאות שיפוטיות ומנגנונים חקוקים, שאלמלא אותן תובנות התנהגותיות קשה היה להצדיקם או להסבירם.

למאמר המלא:


לאתר מערכת עיוני משפט

__________________________________________________________________________________
 
* הכותב הינו מרצה לדיני חוזים ולדיני צרכנות; ראש המוסד ליישוב סכסוכים וחבר המועצה הציבורית, ארגון אמון הציבור.