המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2009

ארכיון כתבות 2009

תאריך: 12/01/2009

המועצה הישראלית לצרכנות,  והממונה על הגנת הצרכן במשרד התמ"ת, קוראים לבעלי אולמות וגני אירועים לאפשר לצרכנים להשתחרר מהסכמים, כדי שיוכלו להיערך לארגון אירוע במקום בטוח.
 
בעקבות מצב החירום בו שרויה ישראל בימים אלו, הרשויות המוסמכות מפרסמות הנחיות  האוסרות על התקהלויות והתכנסויות בכל ישובי הדרום עד לטווח של 10  קילומטר, ומטילות הגבלות על התכנסויות גם בטווחים גדולים יותר.
מנכ"ל המועצה לצרכנות עו"ד אהוד פלג, והממונה על הגנת הצרכן במשרד התמ"ת עו"ד יצחק קמחי, קוראים לבעלי אולמות וגני אירועים שלא להקשות על הצרכנים ולאפשר להם להשתחרר מהסכמים, בתוך זמן סביר, כדי שיוכלו להיערך לארגון אירוע במקום בטוח.

כמו כן, הם מבקשים להשיב  לצרכנים  את המקדמות שנגבו על מנת שיוכלו להיערך לאירוע חדש, כל עוד לא  בוטל מצב חירום.
מתלונות שהגיעו למועצה לצרכנות ולתמ"ת מצרכנים שהיו אמורים לקיים  אירוע בימים הקרובים, עולה כי בפניה לבעלי האולמות וגני האירועים בבקשה לבטל את החוזים על מנת לאתר מקום חלופי, הם נתקלים במקרים רבים בסירוב. לעיתים, בעלי האולמות וגני האירועים לא מאפשרים את ביטול  החוזה  עד לימים האחרונים לפני האירוע, זאת למרות שידוע לכל, כי ארגון אירוע בכלל וחתונות בפרט,  אורך  זמן רב, כך שמציאת מקום ושירותים חלופיים אורכים זמן רב.
בעקבות מצב החירום בו שרויה מדינת ישראל בימים אלו, הרשויות המוסמכות מפרסמות הנחיות להתנהלות התושבים בדרום הארץ ובין היתר אוסרות על התקהלויות והתכנסויות בכל ישובי הדרום עד לטווח של 10  קילומטר,  בטווח של 10-20 קילומטרים  מותרת התקהלות והתכנסות עד  100 איש ובטווח של 20-40 קילומטרים מותרת התקהלות והתכנסות עד 300 איש הכל תחת קורה קשיחה בלבד.
החוק מכיר בעילת הסיכול, לפיה הפרת חוזה עקב סיבות שהמפר לא ידע, ולא היה עליו לדעת ולא יכול למונען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי, לא תהייה ההפרה עילה לאכיפת החוזה או עילה לפיצויים.
ובעניינינו, בעל אולם שאין באפשרותו להבטיח קיום האירוע שהוזמן במועדו, בבטחה ובהתאם להוראות רשויות ודורש כתנאי לביטול את מלוא מחיר האירוע או סכומים משמעותיים, עלולה התנהלותו להיחשב כחוסר תום לב, היה ומקרה זה יגיע לבית המשפט.
בעל אולם שאין באפשרותו להבטיח קיום האירוע שהוזמן במועדו, בבטחה ובהתאם להוראות רשויות הביטחון, ודורש כתנאי לביטול את מלוא מחיר האירוע או סכומים משמעותיים, עלולה התנהלותו להיחשב כחוסר תום לב, היה ומקרה זה יגיע לבית המשפט.
בעבר, בזמן מלחמת לבנון השנייה, עלה נושא זה לדיון בבית המשפט לתביעות קטנות  שם נקבע  כי  "מקום ואין שנויה במחלוקת העובדה כי האירוע נקבע לתאריך בו נתקיימה המלחמה, אני סבור כי הטעם האמיתי לביטול החוזה נעוץ בנסיבות אשר אינן תלויות בתובעת, אף לא בנתבעת, ועל כן הביטול במקרה המיוחד שלפני, חורג מן המקרים בהם היה על התובעת לשאת בדמי ביטול, זאת על אף  ההסכם אשר נחתם בין הצדדים."
באם המצב ימשך, בעלי האולמות וגני האירועים  לא יוכלו לספק את השירות לו התחייבו, ולכן לא יוכלו לדרש בלאו הכי את התמורה או דמי הביטול.
לאור האמור לעיל, ולאור המצב ראוי לאפשר לצרכנים שהזמינו אירוע, להשתחרר מחוזים  ללא תשלום הוצאות וזאת זמן סביר מראש, (המוערך ע"י המועצה לצרכנות בכשבועיים),  באופן שיאפשר להם להיערך לאירוע במקום אחר