המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2009

ארכיון כתבות 2009

תאריך: 24/06/2009

המועצה לצרכנות: תיקון חוק כביש אגרה (מנהרות הכרמל) שנדון היום בועדת הכלכלה של הכנסת במסגרת חוק ההסדרים, מכיל הוראות העלולות לפגוע בציבור.
 
בתיקון לחוק מוצע למנוע חידוש רישיון או שינוי ברישום בעלות ברכב למי שלא שילם שלושה חשבונות שונים. המועצה לצרכנות: הפגיעה בצרכן היא בלתי סבירה ובלתי מידתית.
היום נידונה בועדת הכלכלה של הכנסת סעיף בחוק ההסדרים הקובע לתקן את חוק כביש אגרה (מנהרות הכרמל) על מנת לאפשר שימוש במנגנוני גבייה מתקדמים המאפשרים לנהג הרכב להתקשר בהסכם עם בעל הזיכיון ולשלם בעבור הנסיעה גם לאחר ביצוע העסקה.
לעמדת המועצה לצרכנות, תיקון זה מבורך שכן הוא יקדם את רמת השירות לנוסע ואף ימנע עומסי תנועה בכניסה לכביש אגרה.

ואולם, התיקון מכיל הוראות העלולות לפגוע באופן בלתי מידתי ובלתי סביר בציבור: אחד הסעיפים מונע את חידוש הרישיון ורישום בעלים חדשים ברכב במקרה שבו קיים לפחות שלוש חשבוניות שלא שולמו, וזאת מבלי להזדקק בהליכי הוצאה לפועל.
עו"ד אהוד פלג מנכ"ל המועצה לצרכנות: "הוראה לפיה משרד הרישוי מנוע מלחדש רישיון או לרשום שינוי בעלים ברכב במקרה זה היא בלתי סבירה ובלתי מידתית גם אם החוב חלוט ולא ניתן עוד לערער עליו. אי חידוש רישיון או אי רישום שינוי בעלים שקול לעיקול ברישום על הרכב, ובית המשפט המחוזי קבע   כי עיקול שמוטל על נכס להבטחת חוב ( קנסות חנייה) , צריך להיות ביחס סביר לגובה החוב,ומשלא מתקיים תנאי זה יש להסיר את העיקול" .