המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2009

ארכיון כתבות 2009

תאריך: 02/06/2009

לקראת התכנסותה של וועדת הכנסת  לביקורת המדינה ביום ג' 2.6.09  בנושא הפיקוח על המספוא :
 
מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות: בריאותו ושלומו של הציבור הוא באחריותה  הכוללת של הממשלה
 
ריבוי גופי פיקוח גורם להעדר פיקוח ולפגיעה בציבור הצרכנים
המועצה הישראלית לצרכנות מברכת על הדיון שנועד להגן על ציבור צרכני המזון בישראל ובטיחותו, במיוחד לאור דו"ח מבקר המדינה (59ב), המעלה  כשל פיקוח ובקרה במספר נושאים הקשורים למספוא הניתן כמזון לבעלי החיים. בחלק מהמקרים קיים חשש לסיכון הציבור. המבקר הצביע על חשש לגלגול האחריות מגורם אחד למשנהו והמועצה לצרכנות מברכת על כל מהלך שיביא לכפל אחריות במקום גלגול אחריות.

המועצה לצרכנות מבקשת להדגיש, כי נושא הדיון – מספוא , הינו רק קצה קצהו של הקרחון וגלגול האחריות.
בדיקות המועצה לצרכנות בכמה מקרים העלתה בעיה של ריבוי גורמי פיקוח/ כפל סמכויות הגורם להעדר פיקוח וגלגול האחריות בין הגופים השונים ולפגיעה בציבור הצרכנים וכמודגם להלן:
א. בדיקת המועצה לצרכנות של עסקים המבצעים קעקועים העלתה כי לטענת הרשויות המקומיות חובת הבקרה והפיקוח על עסקים אלה היא ביד משרד הבריאות, ובמשרד הבריאות טוענים כי הנושא מצוי ביד הרשות המקומית (מכח חוק רישוי עסקים).
 
ב. בדיקת המועצה בשיתוף  "תוכנית חיסכון" בערוץ 2 שנערכה לבדיקת מסעדות המוכרות סושי העלתה כי המזון הנמכר פגום. פניות המועצה לגורמים הרלוונטיים העלו כי לדעת מנהל המזון במשרד הבריאות, האחריות לבדיקה ואכיפת התחום מונחת על הרשות המקומית, ואילו הרשות סבורה כי העניין מצוי ביד מנהל המזון.
 
ג. בדיקת המועצה לצרכנות של פירות וירקות (אורגניים ולא אורגניים) העלו חריגות וקיומם של חומרים שהימצאותם במוצרים אסורה. הנושא מצוי בטיפולו של משרד החקלאות  בכל הנוגע למוצרים בשדה ובאופן גידולם,  אך מצוי ביד משרד הבריאות לגבי המוצרים כאשר הם על המדפים.  יצוין כי כל צד הפנה את המועצה לגורם האחר.
 
ד. בדיקת המועצה העלתה כי חניונים רבים אינם מקיימים את הוראת "חוק החניונים" הקובע חובת גביית תשלום במקטעי רבע שעה החל משעת החניה השנייה. פניית המועצה למשרד התחבורה נענתה בהפניה אל הרשות המקומית, כשזו מצידה הפנתה את המועצה למשטרה כמי שלדעתם אמורה לאכוף את החוק.
ה. בדיקת שמירת הגהות במסעדות על פי החוק העלתה ליקויים. פניית המועצה נענתה בהפניה למשרד הבריאות, מנהל המזון, הרשות המקומית וכו'. כל צד הפנה את האחריות אל גורם אחר.

לעמדת המועצה לצרכנות יש להביא לעיגון בחוק את העיקרון הקובע כי בכל מקום בו קיימת סמכות מקבילה, תהא הסמכות כפולה ומוטלת על כל רשות כאילו אינה מוטלת על הרשות האחרת, כמו הבהרת כל אותם מקרים הנוספים, כיום לבין הכיסאות.
מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג אומר כי בריאותו ושלומו של הציבור הוא  באחריותה הכוללת של הממשלה, ולפיכך יש להעדיף מצב של אחריות כפולה של משרדי הממשלה בנושאים הנוגעים לתחומים אלה, על פני מצב של התנערות מאחריות ונפילה בין הכיסאות.