המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא מתקני מים וגז > חברת המים טעתה בחיוב וחייבה את הלקוחה שלא לצורך

חברת המים טעתה בחיוב וחייבה את הלקוחה שלא לצורך

תיאור המקרה:

ד' תושבת הצפון החליטה לסיים את ההתקשרות עם חברה לאספקת מים מינרלים בעקבות טעויות חוזרות ונשנות בחשבונית החודשית. לאחר החזרת הציוד הייתה אמורה ד' לקבל חזרה המחאה שהשאירה לפיקדון, אך לתדהמתה, החברה הפקידה את ההמחאה בטענה ש-ד' לא החזירה בקבוקים ריקים ואף חייבה אותה בחלוקה שמעולם לא בוצעה.
 
ד' פנתה לחברה וכשהבינו בחברה שמדובר בטעות הבטיחו לשלוח לה המחאה בגובה הפיקדון בתוספת החיוב בגין החלוקה שלא בוצעה, אולם ההמחאה לא הגיעה.

ד' פנתה למועצה לצרכנות על מנת שזו תסייע לה לקבל בחזרה את הכספים שנגבו ממנה שלא כדין.

הטיפול בתלונה:

עו"ד ורדית ריימן פנתה אל חברת המים ודרשה ממנה לפעול לפי הוראות החוק:

סעיף 13ד1 לחוק הגנת הצרכן קובע כי במקרה שנגבה מהצרכן סכום גבוה מהסכום שהעוסק רשאי היה לגבות, על העוסק לברר את טענות הצרכן בתוך עשרה ימי עסקים ולהשיב לו את הסכום שנגבה ביתר בתוך 4 ימי עסקים נוספים, בתוספת ריבית והצמדה מיום הגבייה ובתוספת הוצאות הצרכן בסכום של 16 ₪. כמו כן, על העוסק לשלוח לצרכן תשובה מנומקת בכתב בתוך 21 ימים מיום פנייתו. במקרה של אי השבה, רשאי הצרכן לתבוע פיצוי עונשי ללא הוכחת נזק של עד 10,000 ₪.

בהתאם, נדרשה התייחסות בכתב של החברה לטענת הצרכן בדבר הגבייה ביתר.

התוצאה:
 
ארבעה ימים לאחר שליחת המכתב התקבל במועצה לצרכנות מכתב תודה של הצרכנית לפיו הודות להתערבות המועצה, היא קיבלה את הכסף מחברת המים באמצעות המחאה בדואר.