המועצה > מדריכים > מדריך עושים חשבון לחשבון > מוניציפאלי > מים

מים


חשבונות ברורים מאפשרים הבנת המידע שבהם, צריכה מושכלת וכמובן - בקרה על חיובים. כדי לעודד ולאפשר צרכנות נבונה הכינה המועצה לצרכנות מדריכים לקריאת חשבונות, ובהם חשבון המים. אפשר לקרוא את המדריך, וגם לצפות בחשבון שעליו מופיעות ההערות.

על מה צרכנים מתלוננים?

מה יש בחשבון המים?

מה אומר החוק?