המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא שליחויות > החבילה נאבדה בסניף הדואר, ואני נותרתי ללא פיצוי...

החבילה נאבדה בסניף הדואר, ואני נותרתי ללא פיצוי...

תיאור המקרה:
מ' רכש חבילת ויטמינים מארה"ב בעלות של 54.50 דולר.  כאשר קיבל הודעה לקבל את דבר הדואר, ניגש לסניף הרלוונטי, ואולם החבילה לא נמצאה.

כשפנה לחברת הדואר, נאמר לו כי אין החברה נושאת באחריות בגין אבדן דבר דואר הנשלח בשירות רגיל, ועל-כן איננו זכאי לפיצוי.

מ' החליט לפנות למועצה לצרכנות.

הטיפול בתלונה:
התלונה הגיעה אל ציפי קיברסקי, הממונה על פניות הציבור במועצה לצרכנות.

ציפי פנתה לחברת הדואר במכתב, ובו טענה כי למרות שהמוצר נשלח בדואר רגיל, הצרכן קיבל הודעה מהדואר ובה צוין מספר החבילה. לכן ראוי שהחברה תפצה את הצרכן בגין אובדן החבילה.

בעקבות פנייתה של ציפי. ולבקשת הצרכן מהשולח לקבלת שיפוי אחריות לטובתו. החליטה החברה לפצות את הצרכן בגין אובדן דבר הדואר אשר נשלח אליו מארה"ב.


התוצאה:
הצרכן קיבל פיצוי על החבילה שנאבדה בסניף הדואר.