המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > מעבר מבנק לבנק

מעבר מבנק לבנק

מעבר מבנק לבנק

על חוסר התחרות בתחומי הבנקאות בישראל ועל גורמיה דובר רבות. אחד ההיבטים העיקריים של מצב זה היה החסמים האובייקטיביים והסובייקטיביים, שהקשו על לקוחות פרטיים לעבור לבנק אחר. כיום, בהעדר תחרות, המחירים דומים עד זהים, השירות כמעט זהה, ואין תחרות על לב הלקוחות. ראו טבלת השוואה של עמלות הבנקים באתר האינטרנט של בנק ישראל. 
 
 

שאלות נפוצותטיפים
האפשרות לעבור מבנק לבנק – מדוע זה חשוב?
מדוע יש קושי אובייקטיבי לעבור מבנק לבנק?
כיצד ניתן לקבל את המידע מהבנק?
כיצד עוברים בפועל לבנק אחר?
האם הוטלו חובות גם על הבנק שהחשבון עובר אליו?