המועצה > חינוך והסברה > הגינות בצרכנות > יחידות לימוד - הגינות בצרכנות

יחידות לימוד - הגינות בצרכנות

 
שם התוכנית   כיתה מקצוע

 

זכותי להגינות   

    

    ג' מולדת, חברה ואזרחות

 

עושים חשבון להגינות

 

    ה' מתמטיקה

 

שגרירי מפתח הלב מקדמים

הגינות בחברה ובצרכנות

 

    ו' מפתח הלב

 

שפת ההגינות (בקרוב)

 

    חט"ב עברית

 

הגינות בפרסומות

 

    י' חינוך פיננסי

 

הגינות על המפה

 

    יא'          גאוגרפיה