המועצה > מדריכים > המדריך לביטול עסקה > ההסדרים המיוחדים בחוק הגנת הצרכן


ההסדרים המיוחדים בחוק הגנת הצרכן גוברים על תקנות ביטול עסקה
קיימים הסדרים קבועים בחוק הגנת הצרכן המקנים זכות ביטול בעסקאות מיוחדות:
מכר מרחוק, רוכלות, יחידות נופש.

ההסדרים האלה  גוברים על התקנות החדשות , ולכן מימוש זכות ביטול עסקה יעשה על פי ההסדרים המיוחדים ולא על פי תקנות ביטול עסקה.


מקרים בהם ההסדרים המיוחדים הקבועים בחוק גוברים על התקנות
מכר מרחוק: קניתי מקרר באתר אינטרנט ואני רוצה לבטל את העסקה. אם עשיתי את העסקה במכר מרחוק (הזמנתי בטלפון או באינטרנט) אני יכולה לבטל את העסקה רק על פי הכללים הספציפיים שבחוק בעניין מכר מרחוק.

רוכלות: רכשתי מטהר מים בעסקה שנעשתה בביתי ואני מעוניינת לבטל אותה. חוק הגנת הצרכן מקנה לי זכות ביטול תוך 14 יום מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך בכתב שבו מפורטים התנאים העיקריים לעסקה וגם מידע על זכותי לבטל עסקה ברוכלות תוך 14 יום ( טופס גילוי). אם ברצוני לבטל עסקה ברוכלות, הרי שכל עוד לא קיבלתי לגביה טופס גילוי, זכותי לבטל את העסקה.


תקנות ביטול עסקה - התנאים הבסיסיים לזכות הביטול
התקנות קובעות רשימה של מוצרים ושירותים שלגביהם ישנה זכות ביטול עסקה ואת פרק הזמן שיש לצרכן כדי לממש את זכותו, התנאים הבסיסיים לכולם הם:

• המוצר הוחזר לעוסק.

• ערך המוצר הוא מעל ל-50 ש"ח (51 שקלים ומעלה).

• המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש על ידי הצרכן .